معاف از مالیات
ارز مبادله ای می گیریم
مجوزهای لازم:
قرنطینه نباتی
دامپزشکی
استاندارد
کد تعرفه گمرکی 23064100
حقوق ورودی 10 درصد