اسناد مربوط به صادرات باید با دقت و بدون ایراد باشد

ایراد اسناد موجب کندی جریان مبادله می گردد

ایراد اسناد هزینه های اضافی و سربار را افزایش می دهد و موجب می گردد. زیان های ناشی از تاخیر در رسیدن کالا به مقصد از لحاظ متوجه مشتری می شود

چنین اسنادی که دارای ایراد باشند در کاستن از تمایل مشتری به ادامه معامله با فروشنده (صادر کننده ) تاثیر دارد

اصولا دقت در تنظیم اسناد بدون عیب و ایراد از پشتوانه های فعالیت بازاریابی است .

اسناد خرید :پیش فاکتور proforma invoice

پیش فاکتور اطلاعاتی راجع به کالا از لحاظ مشخصات :

نوع ،مقدار، ارزش

شرایط تحویل FCA -FOB

نوع بسته بندی

نوع حمل و بیمه

مبدا و مقصد

اعتبار

نوع ارز

شرکت بازرسی کننده

زمان تحویل

بانک فروشنده

کد کالا

سایر ملاحظات

اطلاعات راجع به فروشنده و خریدار است .

پیش فاکتور به خودی خود هیچ حقی برای هیچ بک از طرفین قرارداد به وجود نمی آورد . پیش فاکتور زمانی اثر دارد که طبق شرایط و مندرجات آن ، خریدار نزد بانک خود اعتباری به نفع فروشنده باز کند ، یا شکل دیگری خود را در مقابل فروشنده متعهد نماید که متقابلا فروشنده موظف به انجام تعهدات طبق پیش فاکتور خواهد بود

اعتبار پیش فاکتور بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا خارج از آن  فروشنده موظف به عمل به آن نخواهد بود

سیاهه تجاری  commercial invoice

سیاهه یا اینویس به عنوان سندی است که نشان میدهد کالایی با مشخصات معلوم و شرایط مذکور در آن ، به چه میزان از چه مبدا با چه ارزشی به چه شخصی فروخته شده

سیاهه به عنوان سندی معتبر در معاملات تجاری محسوب می شود و دلالت بر انجام معامله است . سیاهه سند حسابداری محسوب می شود .

سیاهه کنسولی ؛ همان سیاهه تجاری است که اصالت آن با تائید اتاق باطرگانی محل صدور از لحاظ احراز فروشنده معین با مشخصات مندرج در سیاهه و تسجیل کنسولگری کشور محل ورود ، مستقر در محل صدور کالا به اثبات رسیده است .

البته باید توجه داشت سیاهه کنسولی به این معناست که الزاما در گمرک کشور محل ورود کالای صادراتی بدون قید و شرط مندرجات آن پذیرفته شده ، بلکه فقط از این لحاظ که شبهه صوری بودن آن از بین می رود ، اهمیت دارد . هر چند قاعدتا معرف ارزش به مفهوم معاملاتی بودن آن نیز هست .

سیاهه کنسولی برای مخاطبان زیر اهمیت دارد : گمرک

ذی نفعان دیگر

انتظارات گمرک از سیاهه:

در خروج از کشور محل صدور برای مقاصد گمرکی

در ورود به کشور مقصد برای تشریفات گمرکی

برای حصول اطمینان خریدار از ذی نفعان

برای تسویه حساب بین فروشنده و خریدار

اگر قراردادی در یک معامله تجاری بسته نشود ؛ سیاهه تجاری همان قرارداد می شود .

سیاهه تجاری و اطلاعات مندرج در آن :

Invoice/commercial invoice

مشخصات صادر کننده سیاهه (به طور شفاف : اسم ، آدرس / کشور / شهر/ تلفن ، دورنگار ، پست الکترونیکی و …)

تاریخ و شماره سیاهه / شماره سفارش

مشخصات گیرنده

شرایط تحویل و درج حروف مختصر طبق اینکوترمز fob . fca

شرح کالا

مقدار کالا

ارزش واحد کالا / نوع ارز

ارزش کل

مشخصات حامل

نکاتی در مورد انتقال اطلاعات بر روی سیاهه که باید به آن توجه گردد :

فیلد تاریخ باید روز به عدد و ماه عینا ذکر شود برای مثال 10 فوریه 2017

صورت بسته بندی یا پکینگ لیستpacking list

فهرست بسته ها از لحاظ نوع ، بسته ، شماره ، علامت ، ابعاد ، وزن با ظرف ، وزن خالص ، محتوی هر بسته ، مقدار و در مواردی حتی ارزش هر یک از اقلام معمولا در فهرست های بسته بندی ارزش اقلام درج نمی شود ، مگر اینکه قبلا از طرف خریدار سفارش شده باشد .

در مواردی که کالای یک محموله از یک نوع در یک بسته ، یا بسته های مختلف بسته بندی شده باشد ( کالای یکنواخت در هر بسته )، نیازی به صونرت بسته بندی ندارد و به همان سیاهه بسنده می شود.

مندرجات صورت بسته بندی :

عنوان

مندرجات صورت عدل بندی

عنوان پکینگ لیست

قید شماره سیاهه بازرگانی مربوط /تاریخ

ردیف

نوع بسته بندی

تعداد بسته ها

محتوی هر بسته

ابعاد بسته

وزن با ظرف

وزن خالص

گواهی بازرسی: certificate of inspection

گواهی است که درستی کالای ارسال شده را با سفارش از لحاظ کلی (خصوصیات و ویژگی های مورد نظر خریدار) تائید می کند .

این گواهی را معمولا شرکت بازرسی به انتخاب خریدار صادر می کند

گواهی بازرسی می تواند در مراحل بارگیری از کارخانه یا انبار فروشنده ، پایانه گمرک محل خروج کالا از کشور صادر کننده ، به هنگام تخلیه در مقصد معین مورد درخواست خریدار بوده باشد .

گواهی بازرسی در مورد انطباق با استاندارد های ملی و اجباری کشور محل ورود کالا به طور جداگانه در خواست می شود .

در گواهی بازرسی ، اطلاعات مربوط به کالا تا جایی که در خواست شده و ارتباط آن با اسناد و محموله صادراتی از ذلحاظ صادرکننده و خریدار درج می شود .

گواهی بازرسی باید از لحاظ احراز مرجع صادر کننده برای خریدار به وسیله اتاق بازرگانی محل صدور تائید و در عین حال تسجیل می شود .

گواهی مبدا certificate of origin

 گواهی مبدا سند ویژه ای است که مشخص کننده کالا است که در آن مقام یا سازمانی که اختیار صدور آن را دارد ، صریحا ارتباط کالای موضوع گواهی مبدا را به کشورهای خاصی تصدیق می کند . این گواهی همچنین ممکن است شامل یک اظهارنامه به وسیله سازنده ، تولید کننده ، تهیه کننده ، صادر کننده یا شخص مجاز دیگری می باشد

گواهی مبدا دارای یک شکل معینی است که در تملم کشورها مورد استفاده اتاق بازرگانی در ارتباط با صدور کالا قرار می گیرد

گواهی مبدا را معمولا اتاق بازرگانی در محل صدور کالا به تقاضای صادر کننده صادر می کند .

گواهی مبدا معمولا از لحاظ اصالت مرجع صادر کننده (اتاق بازرگانی) به تائید نمایندگی های سیاسی (کنسولگری) کشور مقصد کالا مستقر در کشور محل صدور می رسد.

این سند با دقت تنظیم می شود و در آن اطلاعات راجع به صادر کننده ، خریدار و کالا درج می شود .

اطلاعات مربوط به گواهی مبدا

مشخصات فرستنده

مشخصات گیرنده

کشور مبدا

مشخصات محموله

مشخصات کالا

محلی برای مهر و امضا اتاق بازرگانی

جهت هرگونه امور بازرگانی میتوانید با گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید