تعرفه گمرکی واردات ورق گالوانیزه به همراه کلیه هزینه های گمرکی را (شامل حقوق ورودی - تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی و..) برای واردات :

به طور کلی فلزات و مصنوعات آن ها در قسمت پانزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد

محصولات تخت نورد شده، از آهن يا از فولادهاي غيرممزوج، صا پ ناي 077 ميليمتر يا صيشتر، روك ش شده،آصكاري شده يا اندوده شده در زیر ردیف 7210 قرار دارند

که تعرفه گمرکی ورق گالوانیزه 72103000 است

حقوق ورودی ورق گالوانیزه  26% است

مالیات آن 9% است

و ورق گالوانیزه بر اساس وزن کیلویی (ارزش مقداری) ترخیص می شود.