تعرفه گمرکی واردات شمش آهن (بیلت) به همراه کلیه هزینه های گمرکی را (شامل حقوق ورودی - تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی و..) برای واردات :

به طور کلی فلزات و مصنوعات آن ها در قسمت پانزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد

قراضه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد، شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد تحت زیر ردیف 7204 قرار دارند

تعرفه گمرکی شمش آهن (شمش هاي حاصل از بوب مجدد ضايعات) 72045000 است که شامل 15% حقوق ورودی و 9% مالیات بر ارزش افزوده می شود.

توجه فرمایید آنالیز دقیق محموله شما برای تعیین تعرفه گمرکی شمش به ما بهتر کمک می کند چنانچه:

فولاد زنگ نزن به صورت شمش یا دیگر اشکال ابتدایی، محصولات نیمه تمام از فولاد زنگ نزن باشد در زیر ردیف تعرفه 7218 قرار می گیرد که در این صورت شمش ديگر اشكال ابتدايي آن با کد تعرفه 72181000 اظهار می شود و دارای 15% حقوق ورودی و 9% مالیات بر ارزش افزوده است.