تعرفه گمرکی واردات میلگرد به همراه کلیه هزینه های گمرکی را (شامل حقوق ورودی - تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی و..) برای واردات :

به طور کلی فلزات و مصنوعات آن ها در قسمت پانزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد

میله ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده از آهن یا فولاد های غیر ممزوج در ردیف تعرفه 7213 قرار دارند.

که شماره تعرفه گمرکی میلگرد ( میلگرد کلاف با قطر کمتر از 9 میلی متر) 72131010 می باشد.

حقوق ورودی میلگرد 26% است و بر اساس وزن ترخیص می گردد. میزان مالیات بر ارزش افزوده آن هم 9% است.