در مقالات قبلی شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در ارتباط با ترخیص تجهیزات پزشکی و اخذ مجوزهای لازم آن گفته بودیم در این بخش به بررسی تعرفه های گمرکی  تجهیزات پزشکی در سال 95 پرداختیم. جهت هر گونه مشاوره گمرکی ترخیص کالا با 09122848754 تماس حاصل نمایید.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص تجهیزات پزشکی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی،آلات امتحان چشم  ذیل ردیف 9018 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های برقی تشخیص بیماری (از جمله  دستگاه برای معاینه نحوه عمل اعضای بدن یا برای کنترل پارامترهای فیزیولوژیکی) مانند

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های الکتروکاردیو گراف  90181110 می باشد با حقوق ورودی 15%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های اسکن اولتراسونیک 90181200 می باشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاههای تشخیص امراض MRI 90181300 می باشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه مانیتور علائم حیاتی 90181911 می باشد با حقوق ورودی 20%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه پالس اکسی متر جهت سنجش درصد اکسیژن و تعداد ضربان قلب90181920 می باشد با حقوق ورودی 15%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه ضربان قلب جنین90181920 میباشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه الکتروفیزیولوژیکی 90181950 می باشد با حقوق ورودی  5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه آندوسکوپی 90181960 می باشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های  اشعه ماورا بنفش یا مادون قرمز90182000 میباشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی 90183110می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص انواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده 90183120میباشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سرنگ های AD,SAFETY 90183130 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی 90183210 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سر سوزن 90183220 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سوزن بخیه با نخ 90183230 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ست سرم و خون  901832914 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص میکروست  90183915 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص آنژیوکت 90183916 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص لانست ایمنی فشاری سوزنی 90183918  می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص لانست معمولی تیغی 90183919 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص یونیت دندان پزشکی 90184100  می  باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی 90189030 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص آنکوباتور نوزاد 90189040 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ساکشن پزشکی 90189060 می باشد باحقوق ورودی 15%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های تنفس مصنوعی و سایر دستگاه های درمان تنفس 90192000 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص پیچ و میله و پلاک درون اندامی 90211020 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دندان مصنوعی 90212100 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه  جرم گیردندان(اولتراسونیک و  پیزوالکتریک) 90184921 می باشد با حقوق ورودی 15%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ترمومتر پزشکی 90251110 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سایر ترمومتر 90251190 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دماسنج های ترموکوپل دار 90251920 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص رطوبت  سنج  دیجیتالی   90258010 می  باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فلومتر   90261010 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی 90268010 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های مکانوتراپی، دستگاه ماساژ، دستگاه های سنجش توانایی روانی 901910 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه هیدروتراپی(جکوزی) 90191020 می باشد با حقوق ورودی  15%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص وسایل ارتوپدی یاشکسته بندیمانند پیچ و میله وپلاکدروناندامی  90211010 می باشد باحقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دندان های مصنوعی وپروتز دندان 90212100 می باشد با حقوق ورودی 10%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفصل های مصنوعی 90213100 می باشد با حقوق گمرکی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص لنز داخل  چشمی از P.M.M.A 90213910 می باشد با حقوق ورودی 10%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های کمک شنوایی 902140 می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سمعک 90214020 می باشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه های محرک ماهیچه قلب 90215000 می باشد با حقوق  ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه رادیوگرافی تک دندان 90221310 می باشد با حقوق ورودی 10%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه ماموگراف 90221410 می باشد با حقوق ورودی 5%

تعرفه گمرکی جهت ترخیص دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 90278050 می باشد با حقوق ورودی 5%