سند ترخیص:

سندی است که به موجب آن کالای ورودی تحت هر یک از عناوین رویه های گمرکی و کالای خروجی تحت هر یک از عناوین مربوطه را می توان از گمرک خارج کرد .

انواع سند ترخیص :

پروانه گمرکی = در مورد کالای تجاری

پته: در مورد نمونه ها ، کالای مسافری ، هدایا و سوغات از طریق پست

سایر اسناد گمرکی (ملی):

پته عبور : برای کالاهایی صادر می شود که قبلا با انجام تشریفات گمرکی ترخیص شده ، ولی برای جا به جایی ، پروانه در اختیار ندارد و بنا به درخواست دارنده کالا از طرف گمرک صادر می شود .

قبض درآمد = در مقابل پرداخت قطعی وجوه به گمرک

قبض سپرده = برای منظور خاص و مدت معینی صادر می شود .

اسناد گمرکی (بین المللی ):

این سند برای ترانزیت کالا از مبدا گمرکخانه ای در یک کشور به مقصد گمرکخانه ای در کشور ثالث صادر می شود و به خودی خود یک سند تضمینی ترانزیت است .

این سند برای واردات موقت کالاهای نمایشگاهی و نمونه های بازرگانی ATA صادر می شود

این سند برای ترانزیت و ورود موقت وسایل نقلیه شخصی CPD(باری، مسافری، سواری) صادر می شود .

این اسناد در حقیقت گذرنامه و ویزای عبور و ورود موقت یا ورود کالا و وسیله نقلیه محسوب می شوند .