جهت اطلاع از جزئیات مقررات جدی ثبت سفارش و واردات کالا این مقاله را دنبال نمایید.

در ابتدای سال 1397 جهت واردات مواد اولیه و واسطه ای سقف و سابقه بازرگانان کنترل میشد که طی بخشنامه جدید این شیوه به نحوی دیگر کنترل میگردد.

برخلاف برخی اخبار منتشرشده مبنی بر حذف کنترل سقف واردات در ثبت سفارش، طبق ابلاغیه دفتر وزارت بر کنترل سقف ارزشی واردات طبق تصویبنامه شماره 130722/ت55743هـ مورخ 4/10/1397 در ثبت سفارش تأکید شده است که در آینده نزدیک به صورت سیستمی هنگام ثبت درخواست داخل سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد.

بازرگانان در صورت داشتن مشکل سقف واردات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت (منوی عملیات رتبه‌بندی و مالی) اقدام به ثبت «درخواست بازبینی» و اصلاح شاخص‌های کمّی خود نموده یا نسبت به ارزیابی شاخص‌های کیفی توسط مؤسسات رتبه‌بندی مندرج در سامانه اقدام نمایند تا پس از دریافت نمره مربوط به آن بخش، این نمره به رتبه بازرگان اضافه شود.

بازرگانان برای رفع مشکل سقف واردات خود می‌توانند نسبت به ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی که نیازمند دریافت اسناد و مدارک و ارزیابی‌های خبره‌محور است، از طریق مراجعه به سه مؤسسه رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند که طبق تفاهم انجام‌شده با آن سازمان، نتایج ارزیابی شاخص‌های مورد نظر پس از ثبت در سامانه کدال توسط هر یک از مؤسسات و تأیید سازمان مذکور، مستقیماً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری اعمال خواهد شد.

اولویت بندی کالاهای وارداتی 1398

کالاهای وارداتی  در سه گروه 1: 21 تا 27 و 4 تقسیم بندی گردیده اند، گروه 4 کالاهای هستند که واردات آنها ممنوع است.گروه 1 کالاهایی هستند که از ارز مرجع یا همان ارز رسمی  گمرک 4200 توماننی میگیرند و کالاهای 21 تا 23 ارز نیما که در این لیست یکسری کالاها اولویت وارداتی هستند و میتوان برای آنها ارز حاصل از صادرات نیز تخصیص گرفت و گروه کالایی 24 تا 27 ارز حاصل از صادرات میگیرند .

کالاهای گروه 2 در هفت طبقه تقسیم بندی میشوند 21-22-23-24-25-26-27 که در جدول زیر نحوه ی تخصیص ارز این گروه ها آورده شده است.

اولویت کالایی

تخصیص ارز

21-22-23

ارز نیما   فقط یوان ، وون، روپیه

24-25-26-27

ارز حاصل از صادرات

اولویت کالایی

نوع ارز و شرایط ثبت سفارش

21-22-23-24

نیما یا از محل صادرات یا از محل حساب ارزی

25-26

از محل صادرات یا از محل حساب ارزی

27

صرفا از محل حساب ارزی

بسته تشویقی

از محل صادرات بدون رعایت سقف و سابقه

ثبت سفارش واردات کالا:

در راستای کوتاه نمودن درخواست های ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 2 اولویت ارزی ، بررسی عدم ساخت داخل سیستمی گردیده لذا دیگر استعلام کتبی نحواهیم داشت.

سقف کارت های بازرگانی در سال اول 500,000 دلار ودر سال های دیگر طبق سامانه اعتبار سنجی مشخص میگردد ، خاطر نشان میگردد تمدید و صدور کارت بازرگانی منوط به پرداخت مالیات میباشد.

واردات در مقابل صادرات : ارز حاصل از صادرات در بانک تشکیل پرونده برات میدهیم .

 سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل  ارزی از 10 هزار دلار به 50 هزار یورو تعیین گردید.

در این ارتباط تضامین خرید ارز کالاهای وارداتی ننیز تغییر کرده است در موارد برات و ارز حاصل از صادرات این مبلغ به میزان 15 درصد ارزش کالا میباشد که از فرمول مقابل وثیقه اخذ میگردد CFR×15%×نرخ نیما و در مورد خرید ارز نیمایی این مبلغ CFR×35%×نرخ نیما  میشود که این مبالغ پس از ارائه برگه سبز کمرکی از حساب آزاد میگردد.

خاطر نشان میگردد که در  مورد اشخاص حقیقی این مبالغ به سرفصل بانک ریخته میشود.

چنانچه بار خروجی از گمرک کسرتخلیه ،بیش بود ارزش، کمبود ارزش یا تخلفات دیگر داشته باشد این مهم در مرحله درب خروج گمرک کارشناسی شده و از طریق ارتباط سیستمی به بانک عامل گزارش ارسال میشود. بانک چه ثبت سفارش از محل نیما چه از محل صادرات باشد بانک خواستار رفع تعهد ارزی میباشد و باید صاحب کالا اختلاف آن را با نرخ ارز آزاد طبق مطالبه بانک پرداخت نماید.