شروع ثبت سفارش ارز متقاضی

شروع ثبت سفارش ارز متقاضی

با توجه به کمبود منابع ارزی کشور و تعداد بالای افراد در صف انتظار ثبت سفارش و صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد ، مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود و کالاهای ضروری در اولویت ثبت سفارش قرار گیرند.

ارز متقاضی شامل چه کسانی میشود؟

1- افرادی که نیاز به ارز ندارند و در خارج کشور ارز دارند و مجاز هستد تا کالای خود را وارد کنند.
2-صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود را بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صنعت را وارد کنند.
بر اساس این سیاست به متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه تخصیص داده میشود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.

بدین صورت تا ماه های پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش کالاهای وارداتی خواهیم شد.

در رابطه با کالاهایی که در گمرک باقی مانده است نیز به دو گروه کالاهای وارداتی تقسیم میشوند.

1-گروه اول ارز 4200 تومانی دریافت میکنند که این کالاها در گمرک باقی میماند و پس از دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی از گمرک ترخیص میشود .
2-گروه دوم متقاضیان ارز نیمایی هستند که ارز نیمایی دریافت میکنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.

1/5 - (1 امتیاز)