به طور کلی ثبت منبع به معنای بررسی شرایط فنی و بهداشتی می باشد

جهت واردات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی رژیمی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شرایط فنی و بهداشتی واحد تولیدی خارج از کشور را می سنجد که یا کارشناسان وزارت بهداشت از آن کارخانه بازدید به عمل آورده یا از شرکت های بازرسی بین المللی صلاحیت تولید کننده را می پرسند. مهمترین مدرک GMP نام دارد و علاوه بر آن PMF پرونده کامل(فهرست محصولات ، نام و ادرس کارخانه) کارخانه است. توجه فرمایید شرکتی که قصد واردات مواد آرایشی و بهداشتی دارد در روزنامه رسمی آن باید موضوع فعالیت واردات محصولات آرایشی  و بهداشتی درج شده باشد

از دیگر مدارک مورد نیاز گواهی فروش آزاد کالا در خود کشور تولید کننده است که باید سفارت ایران در مبدا آن را تائید کند

برای فرآورده های دامی یا دریایی نیاز به ارائه گواهی حلال است .در این مقاله با گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید

با ارائه گواهی حلال – گواهی فروش آزاد ، گواهی ثبت منبع صادر می گردد.

برای وسایل پزشکی وارداتی نیز ثبت منبع داریم که یک هزینه بابت ثبت منبع وسیله پزشکی وارداتی و یک هزینه بابت  ثبت وسیله پزشکی وارداتی  داریم : هزینه ثبت منبع 6 میلیون تومان و هزینه ثبت وسیله 1.5 میلیون تومان است که این هزینه فقط یکبار پرداخت می گردد

فرم درخواست صدور مجوز بهداشت

عنوان فرم  : درخواست صدور گواهی بهداشت

بسمه تعالی

 

 

 

معاونت غذا و دارو

شماره:

شماره فرم:  01-103-33

تاریخ:

«توجه این متن در سربرگ شرکت/ مؤسسه تایپ و پس از تکمیل و امضاء به همراه سایر مدارک ارسال گردد.»

به : مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

از : شرکت/ مؤسسه …………………………..

با سلام و احترام

         این شرکت/ مؤسسه در نظر دارد محصولات مشروحه جدول ذیل را  از طریق مرز ………………………………… به کشور ……………………….. صادر نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تأییدیه مسئول فنی محترم این شرکت جناب آقای/ سرکار خانم ……………………………………… به شماره …………………… تاریخ …………………….. نسبت به بررسی و صدور گواهی بهداشتی مربوطه اقدام نمایند.

ردیف

نام محصول

شماره پروانه ساخت

تاریخ تولید

سری ساخت

تاریخ انقضاء

وزن ناخالص

(kg)

وزن خالص

(kg)

            تاریخ:                                                                           نام و نام خانوادگی و امضاء

                                                                                                   مدیر عامل و مهر شرکت/ مؤسسه

فرم درخواست نمونه برداری مواد اولیه خوراکی به گمرک

 

عنوان فرم : درخواست انجام نمونه برداری  مربوط به واردات مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی به مناطق آزاد

بسمه تعالی

 

 

 

معاونت غذا و دارو

تاریخ  :

شماره فرم : 02-79-33

شماره ثبت :

گمرک ………………………………………

با سلام واحترام

      به پیوست فاکتور شماره …………………… مورخ ……………… حاوی …………………………. متعلق به شرکت ……………………………. ارسال می گردد. خواهشمند است از محموله مزبور تعداد/ مقدار ………….. در شیشه تیره رنگ نمونه برداری و پس از لاک و مهر همراه با نامه به این اداره کل ارسال گردد.

                                    دکتر غلامحسین صادقیان

                                   معاون غذا ودارو

رونوشت :

  • شرکت …………………………. بازگشت به نامه شماره  ………………… مورخ …………….. جهت اطلاع
  • مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی – گروه واردات و صادرات
  • بایگانی درج در پرونده مربوطه