ایران14 کشورهمسایه دارد که با برخی مرز آبی وبرخی مرز خاکی دارد.

در این پست چگونگی قاچاق کالا از کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران را برایتان شرح می دهیم

واردات غیر رسمی اغلب از دبی به ایران انجام میشود که طی آن عوارض گمرکی پرداخت نمیگردد. از آنجا که دولت امارات محدودیت و نظارتی بر واردات کالا به کشور خود و صادراتش ندارد و تنها 5% مالیات و عوارض دریافت می کند، امتیازی برای قاچاقچیان می باشد که ابتدا کالای خود را به دوبی و سپسبه ایرانوارد نمایند ، یا به طور مستقیم ازدوبی خریداری و به ایران حمل کنند.

روش های قاچاق از دبی

واردات ته لنجی :

کلیه ی ملوانان در سال 6 بارهر دفعه تا سقف 1500 دلار می توانند بدون پرداخت عوارض کالاهایی را وارد نمایند ولی کالای وارد شده باید درهمان بندری که وارد می شود مصرف بشود و خارج نشود؛ قاچاقچیان از این فرصت استفاده کرده و به اصطلاح بارخود را به باربر یا چتر باز می دهند و بعد به شیوه ی از آن بندر خارج مینمایند.

اگر بخواهیم تخمین بزنیم چقدر قاچاق به شیوه ی ته لنجی داریم باید متذکر شویم در هر بندر به طور متوسط بین 10 تا 50لنج وجود دارد که بین 100 تا 500 تن کالا را می توانند از این طریق وارد نمایند.

واردات کانتینری:

در این روش همه چیز به نظرقانونی است ولی کالا چیز دیگری اظهارمیگردد.از آنجایی که در گمرک فقط تعداد محدودی از کانتینرها از اشعه ایکسری رد می شوند بنابراین روش محبوب قاچاقچیان است.

واردات از طریق مناطق آزاد:

در این روش کالا از دبی به یکی از مناطق آزاد جنوبی مانند کیش ،چابهار حمل میشود و از آنجا توسط مسافر یا جاسازی در کانتینر به شهرهای مرکزی حمل می شود .

کم اظهاری

در این روش صاحب کالا محموله خود را قانونی اظهارمیکند و فقط برخی اطلاعات را کم اظهار میکند مثلا ارزش کالا را کمتر می زند.

استفاده از ظرفیت ترانزیت

در این روش کالا با هدف عبور از کشور و صادرات به یک کشور دیگر وارد می شود ولی در میانه راه تخلیه و با کالایی دیگر جایگزین می گردد

با توجه به سیستمهای امنیتی گمرک و گمرک الکترونیک و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برسوزاندن کالای قاچاق ما به وارد کنندگان قاچاق را توصیه نمی کنیم.

امیدواریم از مقاله از گروه بازرگانی ابراهیمی استفاده کرده باشید