اگر فروشنده و خریدار به هم اعتماد داشته باشند ، از روش وصول اسنادی استفاده می کنند که نسبت به روش اعتبار اسنادی ارجحیت دارد. و از طرف دیگر چون طرفین معامله بانک خریدار و بانک فروشنده می باشند ، فرآیند تجاری با اطمینان بیشتری جلو می رود . این روش در کشورهای دیگر جا افتاده است . ساز و کار این روش بدین شکل است که فروشنده کالای خود را ارسال می کندو اسناد حمل را تهیه می کند و چگونگی تامین وجه کالا و تبادل اسناد را به بانک خودش ابلاغ می کند و بانک فروشنده با بانک خریدار هماهنگ می کند . پس بانک ها نقش موثری در این روش دارند .

عوامل درگیر در روش برات وصولی

فروشنده یا برات کش

بانک فروشنده

بانک خریدار

خریدار

بانک ارائه کننده

بانک تعهد دهنده

فروشنده و خریدار با هم راجع به نحوه تسویه نقدی یا نسیه به توافق می رسند . که روش وصولی متناسب با نحوه پرداخت تحویل اسناد در مقابل پرداخت یا همان پرداخت نقدی و تحویل در مقابل قبولی یا پرداخت نسیه تقسیم می شود .

در این روش پرداخت کل فرآیند حول فروشنده می گردد و از بانک خود می خواهد که به عنوان کارگزار او وجه کالا را وصول نماید و اسناد را عملا فروشنده به بانک خود و سپس به بانک خریدار واگذار می کند .

برای این روش پرداخت مقررات تدوین شده ی بین المللی وجود دارد که اتاق بازرگانی بین الملل مقرراتی را تحت عنوان مقررات متحدالشکل وصولی ها تدوین نموده .

نحوه انجام روش وصولی اسناد

فروشنده دستور وصول وجه را همراه با اسناد مربوطه نظیر فاکتور، بارنامه، گواهی مبدا به بانک خود ارائه می دهد. که در دستور وصولی فروشنده طرفین درگیر نام و مشخصات خود و خریدار و بانک های مربوطه را اعلام و فهرست اسناد ضمیمه و چگونگی تبادل اسناد و وجه را (نقد و نسیه) جهت اجرا به بانک های معرفی شده اعلام می کند .

بانک فروشنده صرفا به برگه دستور وصولی که از طرف فروشنده ارسال شده اکتفا می کند و به دستورات احتمالی فروشنده که دذپر فاکتور ذکر شده برای مثال اعتنا نمی کند .

دستور وصولی حاوی اطلاعات زیر است:

1-جزئیات بانکی که اسناد وصولی از آن ها دریافت شده، نام کامل، آدرس پستی ، آدرس سوئیفت ، تلکس، تلفن، نمابر، شماره مرجع

2-جزئیات مربوط به واکذارنده یا فروشنده شامل نام کامل، آدرس پستی، و در صورت وجود ، شماره تلکس، تلفن و نمابر

3-جزئیات مربوط به خریدار، شامل نام کامل، آدرس پستی، نشانی محل اقامت که تحویل اسناد در آنجا صورت می پذیرد ، شماره تلفکس، تلفن، نمابر

4- جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده اسناد (در صورت وجود) ، نام کامل، آدرس پستی، تلکس، تلفن، نمابر

5-مبلغ و نوع ارزی که می بایست وصول گردد

6-لیست اسناد ضمیمه و تعداد نسخه های هر سند

7- شرایط مقررات پرداخت و یا قبولی

8- شرایط تحویل اسناد در مقابل پرداخت یا قبولی

9-هزینه های قابل وصول

10-بهره قابل وصول

11-روش پرداخت و نحوه اعلام پرداخت

امیدواریم که این مقاله از گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای شما عزیزان مفید بوده باشد