لطفا در انتخاب ترخیص کار به موارد زیر دقت فرمایید:

اگر بارتان را به نام یک ترخیص کارمی زنید از او وجه ضمان دریافت نمایید و حتما با وی قرار داد ببندید .

سوابق ترخیص کار را از مسئولین گمرکی استعلام نمایید

ترخیص کار باید مهارت لازم برای اظهار کالا و قرار دادن کالا در مسیر سبز گمرکی را داشته باشد

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همان حق العملکاری است که منافع شما را در نظر می گیرد.

شرکت های حمل داخلی برمدت زمان ترخیص کالا اثر میگذارند :

توجه کنید که هنگام ترانزیت کالا شرکت های حمل باید کلیه ی ردیف های تعرفه یک کالا ( هر قلم کالا) را وارد نمایند .

گمرک از طریق گزینه ی ورود اطلاعات کامیون با شرکت های حمل و نقل ارتباط برقرار میکند

ترخیص کالا را چه کسانی می توانند انجام دهند؟

صاحب شرکت که کارت بازرگانی داشته باشد

کارمند شرکت با معرفی نامه و وکالت نامه

ترخیص کار یا حق العملکارگمرکی

مراحل ترخیص کالا به چه صورت است؟

ترخیص کار پس از دریافت اسناد ، مجوزهای لازم را اخذ می نماید ، سپس ثبت سفارش راانجام می دهنددر این میان اگر کالا شامل معافیتی بود ، آن را استفاده می نماید سپس دور اظهاری انجام میدهد که پس از آن سیستم محموله را تعیین مسیر می کند، پس از تائیدکارشناسان بیجک صادر می شودوبارگیری انجام میگردد

ثبت سفارش چیست؟

ثبت سفارش مجوزی است که از سازمان توسعه تجارت اخذ می گردد و بهموجب آنمی توانید کالایی را وارد نمایید که در سامانه ثبتارش انجام می گردد

چگونه تعیین تعرفه کنیم و حقوق ورودی کالایی را پیدا نماییم؟

کتاب مقررات واردات و صادرات هر سال به چاپ می رسد نخستین مرجع پیدا کردن کد تعرفه گمرکی و حقوق ورودی است و روش دوم ارسال کاتالوگ و دیتاشیت کالا به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد و تعیین تعرفه توسط حق العملکار رسمی گمرک است ، البته بازرگانان با ارسال درخواست کتبی به خودگمرک نیز می توانند کالایشان را تعیین تعرفه نمایند .