سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در کنار سامانه جامع امور گمرکی به طور کامل می تواند زنجیره تجارت خارجی را پوشش دهد .

گمرک پنجره واحد را به عنوان یک درگاه الکترونیکی برای ارائه داده ها راه اندازی نموده که رویه ترانزیت – واردات – صادرات را پوشش می دهد

دسترسی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

جهت ورود به پنجره واحد تجارت فرامرزی به آدرس  epl.irica.ir یا csw.irica.ir مراجعه می نماید

جهت آموزش این سامانه کتاب زیر را دانلود نمایید

https://saresh.org/wp-content/uploads/2017/07/آموزش-EPL-و-ترخیص-کالا-از-گمرک-پنجره-واحد-تجارت-فرامرزی.pdf