گروه بازرگانی ابراهيمی بكي از خو شنام ترين مجموعه ها در زمينه ترخیص كالا از گمرک ميباشد كه توانسته است طي سالها فعاليت مستمر خدمات ترخیص كالا و مشاوره بازرگاني ، ترخيص محموله هاي معتبر ترين شركت هاي تجاري و صنعتي را به عهده داشته باشد. اين بازرگاني از بدو تأسيس نهايت تلاش خود را در ارائه بهترين خدمات همراه با دقت ، سرعت و صداقت به مشتريان داشته و با جذب نيروي هاي كارآمد ، مجرب و تحصيل كرده سعي در ارائه خدمات بازرگاني و گمركي مورد نياز شما را دارد . ما خدمات گمركي خود را به شرح ذيل اعلام ميداريم:

١- پيگيری اسناد در دفاتر تعرفه، ارزش و تفاوت ارزش ( كسر دريافتي و اضافه پرداختي ) ٢- پيگيري و اخذ مجوزهاي وارداتي ٣- پيگيري اختلافات در واردات و ممنوعيت هاي گمركي ٤-شركت در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و كميسيون تجديد نظر و كسب نتيجه نهايي