پرداخت بین المللی

پس از اخذ مجوز ورود کالا نوبت به انتقال پول و کالا می رسد. در یک معامله بین المللی بستگی به روش پرداخت ذکر شده در پروفرما 4 روش برای انتقال پول وجود دارد

 • پیش پرداخت
 • حساب باز
 • برات
 • اعتبار اسنادی

واردات کالا از محل ارز متقاضی

گاهی وارد کننده کالا خودش دارای ارز است ، ممکن است این ارز ناشی از درآمد صادراتی او باشد یا منشا ارز خارجی باشد. در هر حال متقاضی ارز دارد و نیازی به خرید ارز ندارد. در این گونه موارد متقاضی به شرح زیر اقدام می نماید:

 1. انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی با اخذ مجوزهای ورود از سازمان های زیربط
 2. میزان پیش دریافت ارزی برای گشایش اعتبار و اخذ تضمینات لازم برای وصول باقیمانده ارز معادل وجه اعتبار اسنادی به صلاحدید بانک عامل بر مبنای اعتبار مشتری تعیین خواهد شد.
 3. در صد پیش پرداخت ارزی به فروشنده در اعتبار دارای محدودیت نبوده و در مقابل ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت  به هر میزانی قابل پرداخت است. در روش واردات از محل ارز متقاضی حذف ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت بلامانع خواهد بود.

واردات کالا به طریق حواله بانکی DRAFT

خرید خارجی کالا ها مجاز و مجاز مشروط پس از کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش با استفاده از روش بانکی بلامانع است.

در روش حواله به هیچ عنوان اعتبار اسنادی گشایش نمیابد و در واقع با مسئولیت خریدار مبلغ حواله به فروشنده بدون هیچ قید و شرطی پرداخت و اسناد به طور مستقیم ارسال می گردند.

وجود سند بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدا، لیست بسته بندی، برای ترخیص کالا در مقصد ضروری است.

واردات کالا از طریق گشایش اعتبار

خریدار پس از اخذ پروفرما و ثبت سفارش و اخذ مجوزهای لازم و بیمه نمودن کالا و طی مراحل تخصیص ارز مطابق روش پرداخت بین المللی اعتبار اسنادی ، فرم تقاضای گشایش اعتبار در بانک را تنظیم می کند .

در فرم گشایش اعتبار نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

 • نوع ابلاغ اعتبار تمام تلکس full telex
 • مشخصات خریدار شامل شماره کارت بازرگانی
 • شرایط اعتبار مطابق یکی از روش های متدوال:LC UNCONFIRM اعتبار اسنادی تائید نشده ،IRREVOCABLE اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت،LC AT SIGHT اعتبار اسنادی دیداری، USANCE LC اعتبار اسنادی مدت دار
 • سر رسید اعتبار VALIDITY OF LC: سر رسید اعتبار جهت حمل کالا  VALIDITY FOR SHIPMENT، سر رسید اعتبار جهت معامله اسناد VALIDITY FOR NEGOTIATION
 • تصریح در مورد نوع اسناد و تعداد نسخ آن شامل بارنامه LADING BILL، تصریح در مورد مبدا و مقصد نهایی کالا، INVOICE فاکتور،گواهی مبدا CERTIFICATE OF ORIGIN، بسته بندی کالا PACKING LIST
 • تصریح در مورد حمل به دفعات PARTIAL SHIPMENT
 • مشخصات پروفرما شامل اعتبار VALIDITY و تاریخ صدورDATE OF ISSUE
 • شرح شماره تعرفه گمرکی کالا
 • با تنظیم و امضای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی ، بانک افتتاح اعتبار پس از بررسی مدارک اقدام به گشایش اعتبار می نماید.

خرید ارز از سیستم بانکی

در سالهای گذشته خرید ارز روش های گوناگونی داشته :ارز دولتی، ارز رقابتی، ارز صادراتی، ارز بورس

بانک هایی که مجوز افتتاح اعتبار اسنادی دارند راسا نسبت به فروش ارز اقدام می کنند که در زمان پرداخت وجه به فروشنده نرخ ارز قطعی شده و اصطلاحا اعلامیه فروش ارز به شکل قطعی توسط بانک صادر می گردد.

اعتبار اسنادی مدت دار یا یوزانس

معمولا در شرایطی که کشور وارد کننده کالا از لحاظ ارزی در مضیقه باشد گشایش اعتبار مدت دار یا یوزانس درخواست می گردد.

واردات خدمات از طریق گشایش اعتبار

شامل خدمات مشاوره کارشناس خارجی ، انجام آموزش های داخلی و یا خارج کشور، خدمات کارشناسی و نصب و راه اندازی، آموزش، نظارت، تعمیر، حق لیسانس، دانش فنی و ..

 • در مواردی که واردات کالا باشد رعایت کلیه ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی از جمله مجوز، ثبت سفارش، و … الزامی است.
 • در مواردی که صرفا خدمات خرید مد نظر باشد ، تنظیم فرم خدمت به جای ثبت سفارش نزد بانک مرکزی ضروری است.
 • در مواردی که واردات شامل کالا و خدمات باشد مبلغ کالا و خدمات باید تفکیک بشود
 • در بخش خدمات تصریح ضوابط کسر مالیات در پروفرما ضروری است
 • به منظور اطمینان از انجام تعهدات فروشنده در شرایط اعتبار اسنادی نظر کارشناسان شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد این است که ضمانت نامه حسن انجام کار اخذ گردد.
 • واردات کالا و خدمات از طریق برات اسنادی BILL OF EXCHANGE
 • برات نوشته ای است که به موجب آن مبلغ معینی در سر رسید معین به فروشنده حواله شود.

انواع برات

 • برات ساده : اسناد حمل کالا ضمیمه این برات نیست
 • برات اسنادی: همراه با اسناد بازرگانی است
 • برات دیداری: به محض روئیت باید وجه پرداخت گردد
 • برات مدت دار: براتی که از تاریخ روئیت آن مهلت 30 الی 90 روزه برای پرداخت آن دارید.
 • مراحل مجوز ها در برات اسنادی ضروری است
 • مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و اعلام شماره برات اسنادی به وارد کننده ضروری است.
 • برات اسنادی قابل قبول از طریق بانک کارگزار به سایر اسناد ضمیمه می شود.
 • وارد کننده می تواند ارز را از محل ارز خود یا ارز بانکی تامین کند
 • برات اسنادی مانند اعتبار اسنادی به شکل دیداری یا مدت دار می تواند باشد.
Rate this post