کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی

همانگونه که می دانید خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی و منوط به اظهار کالا است
جهت تسریع ترخیص کالاهای اساسی پیشنهادات زیر ارائه گردیده است
۱. سامانه جامع گمرکی نسبت به اعلام نام و نام خانوادگی کارشناسان مجازی کلیه اظهارنامه های اژهار شده به گمرک اقدام تا اظهار کننده و صاحبان کالا در جریان بررسی اظهارنامه های خود قرار گیرند
۲. اظهارنامه اقلام اساسی ، اقلام واحدهای تولیدی ، مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید ، کالاهای وارداتی جهت پردازش به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورتی که در مسیر زرد و قرمز اظهارنامه قرار گیرند صرفا توسط کارشناسان گمرک محل اظهار مورد بررسی قرار میگیرد

4/5 - (2 امتیاز)