بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات منطقه‌ای سازمان جهانی گمرک (RILO)، گمرک ایران در کشف انواع مواد مخدر رتبه نخست را کسب کرد.

ایران اکونومیست –

به گزارش ایران اکونومیست؛ گمرک ایران در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، قرص های مخدر و روان گردان ها و پیش سازها بهترین عملکرد را در مقایسه با دیگر گمرکات داشته است.  این در حالی است که کشورهای هنگ کنگ، ژاپن و نیوزلند رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس گزارش ۲۰۱۷ مرکز اطلاعات سازمان جهانی گمرک (RILO)، گمرک ایران با ۱۷۱ مورد بیشترین تعداد و حجم کشفیات مواد مخدر را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.

این مرکز در گزارش خود اعلام کرده است: در حوزه کشفیات مواد مخدر گمرک ایران فقط با ۹۰ مورد کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه بیشترین حجم کشفیات را به خود اختصاص داده است و رکورد جدیدی را در میان گمرکات سایر کشورها به لحاظ کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه به ثبت رسانده است. متخصصین ژنتیک گیاهی روی گیاه شاهدانه کار ژنتیکی انجام داده اند و در نتیجه از گیاهی که ماده مخدر آن ۶ درصد بود، گیاه جدیدی تولید کرده اند که ماده مخدر آن ۲۵ درصد است.

رتبه دوم گمرک ایران در مبارزه با تخلفات و قاچاق

مرکز اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) عملکرد گمرکات در بخش کشف تخلفات و مبارزه با قاچاق سایر کالاها را نیز ارزیابی و اعلام کرده که از این نظر گمرک ایران پس از کشور ژاپن رتبه دوم را کسب کرده است.

این ارزیابی شامل  آخرین روش های قاچاق و مسیرهای ترانزیت مواد مخدر  و پیش سازها، سوخت، گونه های درحال انقراض، جرائم زیست محیطی، کشفیات مواد نوظهور (NPS )، دارو، کالاهای تقلبی و سایر موارد مرتبط می شود.

گمرک ایران در حالی رتبه دوم را در مبارزه با تخلفات و قاچاق کالا پس از کشور ژاپن کسب کرده که بیشترین امتیازات کشور ژاپن به فعالیت های گمرک این کشور در حوزه مبارزه با تخلفات و تقلبات مالکیت معنوی (IPR) اختصاص دارد.

مرکز اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) در تحلیل انواع جرائم و قاچاق سازمان یافته به ارایه روندها، الگوها و موارد تجارت غیرقانونی در گزارشات خود هم پرداخته که می تواند به کشورهای عضو در حفظ تجارت قانونمند بین المللی خود کمک شایان توجهی نماید.

مرکز اطلاعات و امنیت منطقه ای سازمان جهانی گمرک موسوم به رایلو درعملیات مشترک منطقه ای علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی ابتکار عمل  را به دست گرفته و همه ساله با ارایه عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم لایه ازن (Sky Hole) باکنترل ونظارت بر قاچاق وترانزیت مواد مخرب لایه ازن وضایعات خطرزا  -پروژه (Sesha) باهدف حمایت از گونه های ناب ازچوب والوار – پروژه (Crocodile) مبارزه باقاچاق سیگارت و مواد دخانی – پروژه (IRENE) قاچاق اسلحه های کوچک ازطریق پیک سریع و پست – پروژه  ( Smart CAT) و (CAT alyst) قاچاق مواد روان گردان و نوظهور به این مهم می پردازد.