رفع مشکلات تعهد ارزی ناشی از اختلاف وزن

اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی کالاهای اساسی و ضروری مصوبه ۵۵۶۳۳ ت/۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶.۰۵.۹۷ ؛ ۲۵ گروه کالایی به تعداد ۸۰۳ ردیف تعرفه تا ۱.۵ % تلورانس ورنی قابل پذیرش می باشد
۲. اختلاف وزن برای کالاهایی که ملاک تسویه بانک ، وزن این اقلام هنگام خروج از گمرک است تا ۳% تلورانس وزنی قابل پذیرش است
۳. برای برخی کالاهای خاص با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک به بانک مرکزی و بانک عامل تلورانس وزنی بالای ۳ % قابل قبول است
۴. برای کالاهای حمل به دفعات وزن کلی ثبت سفارش و تلوارانس وزنی کلی مورد بررسی قرار میگیرد
۵. اعلام کسر یا اضافه تخلیه با هماهنگی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت
۶. وزن کانتیر خالی ۲۰ فوت ۲۲۰۰ کیلوگرم و کانتینر خالی ۴۰ فوت ۳۷۵۰ کیلوگرم بر اساس استاندارد جهانی تعیین گردید .

Rate this post