نحوه محاسبه 0.5% بیمه گمرک و 4% مالیات علی الحساب در گمرک و سهم هلال احمر

آیا می دانید بار شما در زمان تحویل و ترخیص در گمرک بیمه می باشد که 0.5 درصد ارزش ریالی کالا به عنوان بیمه در نظر گرفته می شود .

برای مثال کالای شما ارزشش 1000 دلار است و هزینه حمل آن 200 دلار است ، ابتدا با توجه به نرخ ارز ، ارزش ریالی آن را به دست می آورید مثلا ارزش کالا 4 میلیون تومان و کرایه حمل 800 هزار تومان می شود بیمه ی آن براابر ااست با

4800*0.5%=24 هزار تومان

حقوق ورودی (Import Duty-I.D

برای محاسبه عوارض گمرکی حقوق ورودی کلا نیز در نظر گرفته میشود فرض کنید در مثل بالا حقوق ورودی 5%باشد ، مجموع مبالغ بیمه گمرک+ارزش کالا+کرایه حمل می شود ارزش CIF کالا که در حقوق ورودی ضرب می شود

(4000000+800000+24000)*5%=241200

این 241200 میشود حقوق ورودی

توجه کنید هنگام محاسبه حقوق ورودی اگر کالا جز الویت 10 باشد، سود بازرگانی آن دو برابر می شود مثلا کاالایی حقوق ورودیش22% ااست که 18% سود بازرگانی و 4% حقوق ورودی آن است وقتی الویت ده باشد 2*18% سود بازرگانی+4% حقوق ورودی می شود یعنی ارزش ریالی کالا در 40% ضرب می شود

4% مالیات علی الحساب از مجموع ارزش CIF  کالا و حقوق ورودی اخذ می گردد به این شکل که
(4800000+24000+241200)*4%=202600

این 202 هزار تومان میشود مالیات 4% علی الحساب

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added TAX-V.A.T)

9% مالیات بر ارزش افزوده اینگونه محاسبه می شود که مجموع ارزش ذریالی کالا و حقوق ورودی در 9% ضرب می شود

(4800000+241200)*9%=454000

این 454 هزار تومان می شود مالیات بر ارزش افزوده

حق هلال احمر

برای محاسبه سهم هلال احمر که از نیم درصد به 1% افزایش یافته . 1% حقوق ورودی کالا می شود سهم هلال احمر به این شکل که (4800000*5%)=241200

241200*1%=2412 تومان سهم هلال احمر

اینها مبالغ حقوق و عوارض و مالیات به گمرک است که ذر متن پروانه گمرکی درج می گردد ، هنگامتحویل کالا از انبار هم هزینه تخلیه ، بارگیری و انبارداری باید پرداخت گردد

مثالی اجمالی از نحوه پر کردن اظهارنامه با مبالغ ذکر شده :

خانه شماره 47 پروانه گمرکی

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد آماده ارائه هر نوع خدمات ترخیص کالا ازگمرکات کشورمی باشد با ما تماس حاصل نمایید.