یکی از مدارک پایه جهت ثبت سفارش بیمه نامه می باشد. از مدارک پایه ای برای گشایش اعتبار نیز بیمه نامه باربری می باشد. بیمه نامه خطرات حمل و نقل را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه باربری

اطلاعات مورد نیاز در خصوص بیمه باربری کالا

 • تعریف بیمه و بیمه حمل و نقل کالا
 • ماهیت حقوقی عقد قرارداد بیمه
 • انواع طبقه بندی در بیمه های باربری

در صورتی که به تازگی به امر واردات و صادرات مبادرت نموده اید و می خواهید بدانید کدام یک از طرفین معامله موظف به انجام تشریفات مربوط به ورود و صدور کالا و ترخیص آن می باشد و ترخیص کالا در مقصد چه روالی دارد با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مشاوره کنید.

تعریف بیمه و بیمه حمل و نقل کالا

بیمه در لغت به معنای اطمینان و ضمانت یا حفظ و نگهداری در برابر خطرات احتمالی که بیم وقوع آن می رود.

بیمه مشتق از کلمه هندی bimea به معنای ضمانت است

بیمه در اصطلاح حقوقی: توزیع و تحمیل خسارات و زیان ناشی از حادثه معین یا غیر معین اتفاقی یا حتمی برای فرد یا افراد یا اموال و یا  اشیا به عهده شخص غیر متضرر.

 ماهیت حقوقی عقد قرارداد بیمه

در عقد بیمه، رابطه حقوقی که بین بیمه گزار و بیمه گر به وجود می آید و منشا تعهد است. بیمه گر متعهد است تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه از بیمه شده رفع زیان کند.

بیمه جز عقودی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.

در صورتی که به تازگی به امر واردات و صادرات مبادرت نموده اید و می خواهید بدانید ریسک آسیب دیدن کالا و اخذ پوشش بیمه ای به عهده ی کدام یک از طرفین معامله می باشد با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس بگیرید.

انواع طبقه بندی در بیمه باربری

بیمه باربری را می توان به 3 طریق تقسیم بندی کرد:

 • طریقه حمل
 • مبدا و مقصد از لحاظ جغرافیایی
 • نوع پوشش بیمه ای

تقسیم بندی بیمه بر اساس طریقه حمل

 • بیمه حمل و نقل زمینی
 • بیمه حمل و نقل دریایی
 • بیمه حمل و نقل هوایی
 • بیمه حمل و نقل مرکب

تقسیم بندی بیمه  بر اساس مبدا و مقصد از لحاظ جغرافیایی

 1. بیمه حمل و نقل خارج از کشور
  1. بیمه وارداتی
  2. بیمه صادراتی
  3. بیمه ترانزیت
 2. بیمه حمل و نقل داخل کشور
  1. بیمه نامه های عمومی
  2. بیمه نامه با پوشش باز
  3. بیمه نامه های ساده

بیمه وارداتی: مبدا حرکت خارج و مقصد ایران است

بیمه صادراتی: مبدا ایران و مقصد خارج از ایران است.

بیمه ترانزیت: مبدا و مقصد خارج از ایران است و فقط ایران در مسیر حمل و نقل قرار دارد.

بیمه داخلی: مبدا و مقصد داخل ایران است.

تقسیم بندی بیمه بر اساس نوع پوشش خسارتی بیمه

 • بیمه با شرایط تمام خطر ALL RISKS
 • بیمه با شرایط B
 • بیمه با شرایط C
 • بیمه با شرایط خسارات کلی  TOTAL LOSS

خطرهای تحت پوشش کلوز B

پوشش خساراتی بیمه  ناشی از

 1. زلزله و آتشفشان
 2. ورود آب دریا به محفظه کالا و کانتینر
 3. و بقیه موارد که در کلوز C آمده است

خطرهای تحت پوشش کلوز C

حق بیمه با شرایط B  3% ارزش هر بسته است.

پوشش خساراتی  بیمه ناشی از

 1. آتش سوزی یا انفجار
 2. غرق شدن و یا واژگون شدن و برخورد با کف دریا
 3. برخورد کشتی با هر جسم خارجی به غیر از آب
 4. تخلیه کالا در بندر اضطراری
 5. فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 6. به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

حق بیمه با شرایط C 2.55 مبلغ بیمه شده می باشد

استثنا در بیمه های سه کلوز بالاA,B,C

این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی شود:

 1. آسیب و هزینه ناشی از سو عمل ارادی بیمه گزار
 2. کسر عادی وزن و یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی
 3. هزینه ناشی از نامناسب بودن بسته بندی
 4. آسیب یا هزینه ای که علت اصلی آن تاخیر باشد
 5. عدم قابلیت دریانوردی یا  نامناسب بودن کشتی
 6. آسیب ناشی از خطر جنگ ، توقیف یا ضبط یا مصادره ، اعتصاب

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بهترین مشاوره بیمه ای را در خصوص محموله شما می دهد که طبق چه شرایطی کالا را بیمه کنید.

مدت اعتبار بیمه نامه باربری صادراتی و وارداتی

اصولا شرایط بیمه به صورت انبار به انبار WAREHOUSE TO WAREHOUSE بوده ولی نقطه شروع طبق اینکوترمز بستگی به نوع خرید دارد .

در شرایط خرید EX-WORKS تعهدات بیمه گر از انبار فروشنده شروع می شود.

در شرایط خرید FOB و  CIF تعهد بیمه گر از زمانی که کالا از جرثقیل نرده های کشتی عبور می کند ، شروع می شود.

مدت زمان انقضا بیمه 60 روز از تاریخ تخلیه کامل از کشتی یا ورود کالا به مرز زمینی

مدت زمان انقضا بیمه 30 روز از تاریخ تخلیه کالا در فرودگاه مقصد.