توجه داشته باشید درحال حاضر واردات از برخي كشورها از جمله روسيه – قزاقستان – آذربايجان – اكراين – تركمنستان – پاكستان- هندوستان به شرط ارائه گواهی ضد عفونی محموله مجاز می باشد

اگر کالای وارداتی از اکراین باشد در مرزی که وارد می شود کالا نمونه برداری می شود و به سازمان انرژی اتمی نمونه ارسال می شود تا میزان مواد رادیو اکتیو آن بررسی بشود .

در مورد واردات کنجاله ها که دبی در پروفرما به عنوان کشور مبدا خورده باید گواهی CO را ارائه داد .

از بدو ورود و دریافت مجوز تا ترخیص اداره دامپزشکی استان مبدا مجوز را صادر می کند . مثلا اگر مرز سرخس کالا تحویل بشود مجوزش را استان خراسان می زند ..

مدت اعتبار مجوز حداکثر 1 سال است و تنها تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد .

مدارک لازم که ترخیص کار از بازرگان جهت ترخیص مواد اولیه و خوراک آماده دام و طیور و آبزیان می خواهد:

 • پروفرما: به زبان انگلیسی در سربرگ فروشنده به همراه نام و آدرس کامل فروشنده و شماره و تاریخ و مهر و امضا و مشخصات كامل و آدرس خريدار (داراي كارت بازرگاني ) ومشخصات كامل محموله وارداتي باشدنوع محموله ( commodity ) ، وزن محموله ( quantity) ، كشور مبدا (country of origin ) ، محل بارگيري ( port of loading ) ، محل تحويل كالا ( destination ) ، نوع وسيله حمل ( conveyance ) و جزئيات مربوط به حمل ( تاريخ حمل – مشخصات وسيله حمل و .... )پرفرما بايستي داراي تاريخ اعتبار و يا مدت اعتبار ( validity ) باشد .
 • تصوير گواهي ويژگيهاي شيميائي و ميكروبي محموله
 • آناليز شيميائي و ميكروبي محموله وارداتي مطابق با استاندارد موسسه استاندارد
 • گواهي مربوط به تركيبات محموله (ingredient) و دياگرام پروسه توليد محموله توسط کارخانه تولیدی مهر شده باشد
 • نمونه گواهي بهداشتي مربوط به محموله صادره از دامپزشكي دولتي كشور مبدأ
 • نمونه ليبل و برچسب در نظر گرفته شده براي الصاق روي بسته هاي محموله وارداتي به دو زبان انگليسي و فارسي-در ليبل مذكور بايستي نام توليد كننده،نام وارد كننده، تاريخ توليد،تاريخ انقضاء ، نوع محصول و مورد مصرف آن قيد شده باشد.
 • کپی گواهي GMP يا ISO 22000 يا HACCP مربوط به كارخانه توليد كننده محموله -بايستي از سوي مراجع ذيصلاح كشور مبدأ صادر و نشانگر عملكرد كارخانه مذكور بر اساس استانداردهاي بين المللي باشد.
 • تصوير گواهي FREE SALE (اجازه فروش آزاد) كارخانه توليد كننده محموله صادره از مراجع ذيصلاح كشور مبدأ
 • تصوير كارت بازرگاني / تصوير آگهي روزنامه رسمي
 • درخصوص صدور مجوز واردات مواد اوليه و خوراك آماده دام اخذ تعهد كتبي از واردكننده مبني بر مصرف كالاي وارداتي صرفا در مراكز مصرف خوراك دام الزامي است . ( ثبت شماره و تاريخ تعهد اخذ شده ، درمجوز ورود اجباري است )
 • ارائه گواهي معتبر از كشور مبداء كالا مبني بر عدم وجود هر گونه چربي يا بافت داراي منشاء حيواني و تراريخته (GMO) در خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان .
 • در سربرگ شرکت : نوع محموله ، وزن آن ، كشور مبدا ، گمرك ورودي ثبت گرديده و ممهور به مهر و امضاي وارد كننده باشد (فرم شماره 1)

آنالیزها :

رديف

نوع محموله

شماره استاندارد ملي ايران- ضوابط كارشناسي سازمان

1

ذرت دامي ( corn , maize )

1445

2

جو دامي ( feed barley )

47

3

گندم دامي ( feed wheat )

104

4

سبوس گندم ( wheat bran )

2342

5

كنجاله پنبه دانه

( cotton seed meal )

278

6

كنجاله آفتابگردان

( sunflower seed meal )

322

7

كنجاله سويا ( soya bean meal )

800

8

كنجاله بذركتان ( mealflaxseed )

458

9

باقيمانده تخميري گندم خشك

dray wheat fermentative Remanent )

نامه شماره 27909/44- 23/5/86 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان ( پيوست ميباشد )

10

دانه كتان ( flaxseed )

نامه شماره 59599/44- 3/11/86 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان ( پيوست ميباشد )

11

كنجاله كانولا (meal canola )

نامه 22545/44- 27/4/86 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان ( پيوست مي باشد )

12

كنجاله منداب ( rapeseed meal )

نامه شماره 56755/44- 15/10/86 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان ( پيوست مي باشد )

13

كنسانتره خوراك طيور(گوشتي-تخمگذار)

استاندارد ملي ايران شماره 605

14

كنسانتره خوراك گوساله

استاندارد ملي ايران شماره 3774

15

خوراك اسب

استاندارد ملي ندارد(براساسآناليز محموله)

16

جانشين شونده شير دامي

استاندارد ملي ايران شماره2388

17

مكمل هاي خوراك دام و طيور

استاندارد ملي ايران شماره 3207

18

پودر چربي گياهي و اسيد چرب گياهي

استاندارد ملي ايران شماره 2998

19

گلوتن ذرت

استاندارد ملي ايران شماره 6634

20

گلوتن گندم

 

21

كنجاله گوار

صورتجلسه كارشناسي مورخ 24/1/87 سازمان

22

كنجاله پالم

صورتجلسه كارشناسي مورخ 2/4/87 سازمان

23

كنجاله منداب

نام شماره 56755/44-15/10/86 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي

24

باقيمانده تخميري ذرت خشك

صورتجلسه كارشناسي مورخ 5/9/87

25

باقيمانده تخميري گندم خشك

نامه شماره 27909/44-23/5/86 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي

26

كنجاله كلزا و كانولا

نامه شماره 22545/44-27/4/86دفتر نظارت بر بهداشت عمومي

27

پودر ماهي

استاندارد ملي ايران شماره 722

28

پودر پر

استاندارد ملي ايران شماره 3000

 

 

 

آنالیزها ی فراوردهای دامی

آنالیز شیمیایی و میکروبی ذرت دامی ( استاندارد شماره 1445 )

ردیف

عنوان آزمایش

حد مجاز

1

رطوبت

14   MAX

2

پروتئین

8     MIN

3

چربی

5/3 MIN

4

خاکستر

5/1 MAX

5

فیبر

7/2 MAX

6

آفلاتوکسین

ppb 20  MAX

7

T.V.B-N

50 MAX

8

شمارش کلی میکروب

105 × 5 MAX

9

اشریشیا کلای

منفی

10

سالمونلا

منفی

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5 MAX

 

کلسیم : حداقل 03/0 درصد وزنی

فسفر : حداقل 29/0 درصد وزنی

تعیین مقدار رطوبت : استاندارد 321 ایران

تعیین آفلاتوکسین : استاندارد 2359 ایران

تعیین پروتئین : استاندارد 457

تعیین چربی : استاندارد 415

تعیین خاکستر کل : استاندارد  332

تعیین فیبر خام : استاندارد 520

*************************************

آنالیز شیمیایی و میکروبی کنجاله سویا دامی ( استاندارد شماره 800 )

ردیف

عنوان آزمایش

حد مجاز

1

رطوبت

10    MAX

2

پروتئین

43     MIN

3

چربی

2 MAX

4

خاکستر

6MAX

5

فیبر

7 MAX

6

آفلاتوکسین

ppb 20  MAX

7

T.V.B-N

50 MAX

8

شمارش کلی میکروب

105 × 5 MAX

9

اشریشیا کلای

منفی

10

سالمونلا

منفی

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5 MAX

 

*************************************

آنالیز شیمیایی و میکروبی جو دامی ( استاندارد شماره 47 )

ردیف

عنوان آزمایش

حد مجاز

1

رطوبت

14    MAX

2

پروتئین

12     MIN

3

چربی

-

4

خاکستر

-

5

فیبر

-

6

آفلاتوکسین

ppb 20  MAX

7

T.V.B-N

50 MAX

8

شمارش کلی میکروب

105 × 5 MAX

9

اشریشیا کلای

منفی

10

سالمونلا

منفی

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5 MAX

 

 گزارش صدور مجوز (VIP) واعلام ورود وبازديدو نمونه برداري ازكالا و صدور مجوزترخيص قطعي بايستي از طريق سيستم يكپارجه قرنطينه بطور مرتب و ماهانه ( حداكثر تا پنجم ماه بعد ) با درج كامل اطلاعات ارسال شود . بهتر است هرروز و همزمان پس از صدور هر مجوز مشخصات در جدول داده شده درج گردد. 

رديف

شماره و تاريخ مجوز

نام وارد كننده

نوع مجوز

نوع محموله

وزن محموله

( كيلوگرم )

شماره و تاريخ پرفرما

كشور مبدا

مبلغ پرداخت شده (ريال )

شماره و تاريخ فيش بانكي

     

ورود