در هنگام عملیات تجاری سه نوع مجوز اخذ می گردد:

  • مجوز ورود : که ابتدا پیش فاکتور خود را در سامانه جامع تجارت درج کرده و پس از آن موافقت سازمان های مجوز دهنده برای ورود کالا را می گیریم .

چک لیست درخواست مجوز (پیوست های دو و سه ) به همراه درخواست کتبی جهت اخذ مجوز ور.د که مدیز عامل یا مسئول فنی آن را امضا کرده باشند – 2-برگه آنالیز

مدت اعتبار 6 ماهه می باشد

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مجوز ورود برای مواد اولیه خوراکی که سابقه ندارند را 3 روز کاری و برای آن دسته که سابقه دارند 1 روز کاری می باشد

  • مجوز ترخیص: پس از ورود کالا به کشور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شرایط و ضوابط را هنگام تخلیه در گمرک چک می کند و مجوز ترخیص کالا را صادر می کند .

اصل گواهی بهداشت صادره توسط مقام ذیصلاح بهداشتی کشور مبدا و یا تائید شده توسط سفارت ایران

برگه آنالیز کالا

مستندات مربوط به تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت

سابقه آزمایش

پروانه ساخت

توجه کنید چنانچه سابقه ای جهت واردات محموله نباشد در انبار گمرک کالا نمونه برداری شده و به آزمایشگاه ارسال می گردد و سپس مجوز مصرف صادر می شود

مدت زمکان صدور مجوز ترخیص 5 روز کاری می باشد

  • مجوز مصرف : پس از مطابقت نمونه با آنالیز توسط آزمایشگاه های مورد تائید زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک، مجوز صادر می گردد.

کالاهایی که نیاز به اخذ پروانه ساخت ندارند :

  • کالاهایی که استفاده آنها در صنایع غذایی محدودیت یا ممنوعیت ندارد شامل:

روغن خام، شکر، حبوبات، ادویه جات، انواع تخمه و مغزهای خوراکی، پودر کاکائو و قهوه و …

  • مواد اولیه ای که ثبت منبع شده اند

مواد اولیه مشمول ثبت منبع:

تولید کنندگانی که قصد واردات چای و ژلاتین دارند یا

بازرگانانی که می خواهند اسید سیتریک- اسانس مصنوعی یا مشابه طبیعی- رنگ مصنوعی- بتاکاروتن- پودر کاکائو- روغن جانشین کره کاکائو- چای-   شیر خشک صنعتی- ژلاتین- کره و ریز مغذی ها شامل ویتامین های محلول در آب، ویتامین های محلول در چربی، املاح و پرمیکس را وارد کنند