آی می دانید در عرض 30 دقیقه مجوز ترخیص مواد غذایی و آرایشی را به صورت الکترونیکی دریافت خواهید کردو به زودی پروانه بهداشت و تولید به صورت الکترونیکی صادر میگردد؟ روال کار بدین شکل است که یا راه اندازی پرتال غذا دیگر کارشناسان اعمال نظرو سلیقه نمی کنند وتمامی نظرات کارشناسی در سیستم تعریف شده که پس از اینکه ثبت اظهارنامه مواد غذایی در گمرک و دور اظهاری طی 30 دقیقه سازمان غذا و دارو به طور اتوماتیک به درخواست کننده مجوز پاسخ مثبت و منفی می دهد. بنابراین جهت ترخیص کلیه مواد غذایی چه مواد اولیه و چه فرآیند شده و مواد آرایشی بهداشتی وارداتی دیگر نیازی به مراجعه به سازمان غذا و دارو و دانشگاه ها نیست.

در مورد پروانه بهداشت مراکز و پروانه تولید محصولات ، الان مسئول فنیکارخانه به دانشگاه های علومپزشکیمراجعه میکند ومداارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه پروانه ثبت کالا و منبع اقلام وارداتی را می دهد ولی در آینده با الکترونیکی شدن این روال ازطریق سایت www.ftac.ir مدارکفورا بررسی و پروانه صادر میگردد

جهت واردات مواد اولیه غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید .