تجار برای اینکه متضرر نشوند قبل از واردات کالا باید هزینه های گمرکی کالا را بدانند بازرگانی ابراهیمی با کارشناسان خبره نسبت به اعلام هزینه ها و ارائه صورتحساب کلیه هزینه ها را محاسبه میکند

فرمول محاسبه حقوق گمرکی

 • حقوق گمرکی(ارزشCIF * نرخ ارز * نرخ تعرفه)

شما تجار گرامی برای انجام عملیات گمرکی باید مبالغی را بپردازید که به آن هزینه های گمرکی میگویند. برای استعلام هزینه های گمرکی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس بگیرید.

فرمول محاسبه سود بازرگانی

 • سود بازرگانی(ارزش CIF * نرخ ارز * نرخ تعرفه)

هزینه های گمرکی هنگام ترخیص کالا از شما اخذ می گردد، این هزینه ها را بابت: انبارداری، باربری،صفافی(بارچینی)، تخلیه، تعرفه بندی، آزمایش، بارگیری، کارشناسی، بدرقه کالا می پردازید.

فرمول محاسبه هزینه انبارداری

 • هزینه انبارداری=مدت*نرخ انبارداری*وزن ناخالص

هزینه انبارداری متناسب با  زمان توقف کالا در گمرک و نوع انبار مشخص می شود.هزینه انبارداری از روز ورود کالا به گمرک تا روز ترخیص آن محاسبه می گردد.

فرمول محاسبه ارزش CIF کالا

 • مبلغ ارزی کالا*نرخ ارز اعلامی توسط گمرک+هزینه بیمه(اگر کالا FOB خریداری شود)

هزینه های گمرکی را با حقوق ورودی کالا و سود بازرگانی اشتباه نگیرید، حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که گمرک آن را جداگانه می گیرد.

آیا می دانستید به صادرات تعرفه گمرکی تعلق نمی گیرد. کالاهای صادراتی از پرداخت 75%هزینه باربری و تخلیه و بارگیری و انبارداری معاف اند.

از آنجایی که در واردات بیشتر تجار برای جلوگیری از اتلاف وقت کار ترخیص کالای خود را به ترخیص کار می سپارند، شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ابتدا به شما دانش کافی در زمینه رویه های گمرکی را می دهد و سپس به همکاری با شما می پردازد. هزینه های گمرکی حقوق گمرکی،سود بازرگانی،مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر،هزینه تخلیه و بارگیری کالا را نیز در بر می گیرد .

در روند ترخیص کالا به مدارک زیر نیاز است:

 • ترخیصیه
 • قبض انبار
 • بارنامه
 • پیش فاکتور یا پروفرما اینویس
 • فاکتور
 • گواهی مبدا
 • ثبت سفارش بازرگانی
 • بیمه نامه در صورت وجود

برای استعلام حقوق گمرکی و مالیات به ارزش افزوده و عوارض کالا و استعلام هزینه های گمرکی فرم زیر را تکمیل و به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارسال کنید. در اظهارنامه گمرکی برخی از این هزینه ها محاسبه می شود و برخی هم با صدور قبض در آمد.

شماره تعرفه کالا

ارز کالا

وضعیت استاندارد

ارزش کالا

نرخ بیمه

کرایه حمل

ترم حمل(FOB-CFR-CIF)

ارز حمل

نوع ناوگان حمل

ترخیص کالا از مهمترین قسمت های تجارت خارجی است که در میزان سود کالای وارداتی نقش بسیار اساسی دارد، برای اینکه در گمرکات ترخیصی دچار مشکل نشوید کار خود را به شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بسپارید تا متحمل هزینه هایی همچون دموراژ،انبارداری، و .. نگردید. توجه داشته باشید چون نرخ ارز متغییر است و برای تبدیل بهای CIF کالا مورد استفاده قرار می گیرد طبق مقررات نرخ ارز روز تسلیم اظهارنامه مبنای محاسبات دقیق است.

این ترخیص کار است که حقوق گمرکی و سود بازرگانی را برای شما محاسبه و آن را در اظهارنامه یاد داشت می کند. هزینه ترخیص کالا از گمرک های کشور از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد استعلام کنید.