مدت زمان توقف کالا در گمرک

  • حداکثر مدت توقف هر کالا از تاریخ مانیفست یا اظهارنامه اجمالی 4 ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف این مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرک و وظایفی که به عهده ی اظهار کننده است ،اقدام نشود، کالا متروکه محسوب می شود.اگر علت موجهی وجود داشته باشد به درخواست صاحب کالا می توان تا 4 ماه دیگر با پرداخت هزینه انبارداری این مدت را تمدید کرد.
  • مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این امکان 3 ماه است.در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا در مورد کالای عبوری و با بیان علت موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخی که گمرک با آن موافقت نموده است حداکثر تا 2 ماه قابل تمدید می باشد.در صورتی که صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می گردد.
  • چنانچه برای کالایی سند ترخیص صادر گردد و از انبار خارج نشود مشمول مقررات کالای متروکه می گردد.
  • در فرودگاههای کشور پس از دو ماه و در سایر اماکن گمرکی پس از چهارماه توقف از تاریخ صدور اولین قبض انبار ، کالا متروکه میگردد

اظهارنامه اجمالی چیست؟ سندی است که شرکت حمل و نقل ،فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری بشود را هنگام ورود و خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام میکند.شرکت حمل و نقل با رنامه‌های هر ردیف از فهرست کل بار را به گمرک و مرجع تحویل‌ گیرنده کالا تسلیم می کند

امیدواریم این مقاله از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای شما مفید بوده باشد.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.