مدت زمان توقف کالا در گمرک

  • حداکثر مدت توقف هر کالا از تاریخ مانیفست یا اظهارنامه اجمالی 4 ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف این مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرک و وظایفی که به عهده ی اظهار کننده است ،اقدام نشود، کالا متروکه محسوب می شود.اگر علت موجهی وجود داشته باشد به درخواست صاحب کالا می توان تا 4 ماه دیگر با پرداخت هزینه انبارداری این مدت را تمدید کرد.
  • مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این امکان 3 ماه است.در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا در مورد کالای عبوری و با بیان علت موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخی که گمرک با آن موافقت نموده است حداکثر تا 2 ماه قابل تمدید می باشد.در صورتی که صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می گردد.
  • چنانچه برای کالایی سند ترخیص صادر گردد و از انبار خارج نشود مشمول مقررات کالای متروکه می گردد.
  • در فرودگاههای کشور پس از دو ماه و در سایر اماکن گمرکی پس از چهارماه توقف از تاریخ صدور اولین قبض انبار ، کالا متروکه میگردد

اظهارنامه اجمالی چیست؟ سندی است که شرکت حمل و نقل ،فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری بشود را هنگام ورود و خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام میکند.شرکت حمل و نقل با رنامه‌های هر ردیف از فهرست کل بار را به گمرک و مرجع تحویل‌ گیرنده کالا تسلیم می کند

امیدواریم این مقاله از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای شما مفید بوده باشد.

1/5 - (1 امتیاز)