کارنه دو پاساژ که دفترچه عبور برای گردشگری می دهند و موسسه ضامن آن کانون جهانگردی است و دیگر لازم نیست تضمیناتی گذاشته بشود

رویه TIR که دیگر نیازی به تنظیم اظهارنامه نیست و در سه نسخه تنظیم می شود و در هنگام ورود و خروج یک نسخه از آن را بر می دارند .

کنوانسیون استانبول ATA

خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است

کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده

در خصوص کالاهای مورد نیاز فوری دولتی و غیر دولتی با اجازه رئیس کل گمرک بدون انجام تشریفات گمرکی کالا خارج می شود و بعد از 7 روز باید برایش اظهارنامه را تنظیم کنند

مواردی که با صدور پته ترخیص می شوند :

کالاهای مسافری و هدیه و سوغات و نمونه تجاری بی بها به تشخیص گمرک

اگر کالای همراه مسافر تجاری تلقی گردد باید قبض انبار بشود – مجوز بگیرد – اظهارنامه تنظیم بشود ولی اگر غیر تجاری باشد مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی است

امیدواریم که این مقاله از گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای شما مفید بوده باشد