چگونه مسیر سبز دریافت نماییم؟

تعیین مسیر گمرک و سرویس ارزیابی گمرک در ترخیص کالا

گمرکات به دلیل کمبود امکانات و عدم امکان بازرسی فیزیکی کلیه کالا ها از ماژول selective که برمبنای مدیریت ریسک کار می کند ، استفاده می کنند و دیگر نیازی نیست تک تک محموله های وارداتی را کنترل و با مقررات اخذ حقوق و عوارض انطباق داده، برای یکسری کالا ها بنا را بر صحت اظهار های اظهار کننده گذارده و سند ترخیص فوری صادر می گردد و برای برخی دیگر کالاها که احتمال تقلب در آن بیشتر است بررسی موشکافانه تر صورت می گیرد تا از واردات کالاهای غیر مجاز و ممنوع الورود جلوگیری گردد.

قوانین تعیین مسیر گمرکی

  • تعیین مسیر گمرکی بر اساس تعرفه کالا:تعرفه های ممنوع ، مشروط
  • تعیین مسیر گمرک بر اساس نوع معامله: بدون انتقال ارز و …
  • تعیین مسیر گمرک بر اساس نوع رویه وضعیت کالا: کالای نو و مستعمل
  • تعیین مسیر گمرک بر پایه ارزش کالا:بیش از یک حجم دلار به بالا
  • تعیین مسیر گمرک بر اساس نام کشور: برای مثال کشورهای پر ریسک
  • تعیین مسیر گمرک بر پایه نام صاحب کالا
  • تعیین مسیر گمرکی بر اساس اظهارکننده یا ترخیص کار و حق العمل کار گمرکی

که بر اساس نوع ریسک اظهارنامه در یکی از مسیرهای زردو قرمز و سبز قرار می گیرد.

روش اجرایی تعیین مسیر گمرکی

پس از تخصیص شماره ثبت، شمارهکوتاژ ، تعیین مسیر اظهارنامه به شیوه ی selectivity، اظهارنامه به سرویس ارزیابی ارسال میگردد تا نوع مسیر آن مشخص گردد.

کالاهایی که ممکن است در مسیرهای گمرکی قرار گیرند :

مسیر سبز:

این نوع کالاها نیازی به آزمایشگاه و استاندارد ندارد – نیاز به کسب مجوز ندارد- نظر کشور ساخت و اسناد ارائه شده نیز مشکلی ندارد – رزش و تعرفه اظهاری سند،با ارزش و تعرفه استنباطی گمرک نیز مطابقت دارد. اغلب کارت بازرگانی شرکت های تولیدی در این مسیر قرار می گیرند . خوش حساب بودن در امور مالیاتی.

مسیر زرد:

این نوع کالا ها نیاز به آزمایشگاه و یا استاندارد دارد ولی به خاطر سابقه ترخیص در کمتراز سه ماهه گذشته و ارائه کاتالوگ و مطابقت ارزش استنباطی گمرک با ارزش کالا اجازه ی خروج می گیرند بدون نیاز به ارزیابی فیزیکی.

مسیر قرمز

این نوع کالا ها احتمالا نیاز به آزمایشگاه و استاندارد دارد – اسناد ارائه شده،مخدوش است- ارزش استنباطی گمرک با ارزش اظهاری تطابق ندارد- کارتهای بازرگانی که تازه دریافت شده و اقدام به واردات کرده اند.

در صورتی که بار درمسیر سبز قرار داشته باشد بدون هیچ تاخیری ترخیص می گردد ، جهت بهره مندی از مسیر سبز گمرکی و رعایت فاکتورهای مسیر سبز هنگام اظهارکالا با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مشاوره نمایید.