قبل از اظهار( شرکت حمل مانیفست اجمالی می دهد) — زمان اظهار ( که شماره کوتاژ داده می شود) —- بعد از اظهار

طبق ماده 18 قانون امور گمرکی شرکت های حمل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی اظهارنامه اجمالی تنظیم کنند و فهرست بارنامه های یک اظهارنامه را به آن ضمیمه کنند

طبق ماده 20 قانون امور گمرکی تا قبل از عملیات تخلیه بار می تواند فهرست اظهارنامه اجمالی را تغییر بدهد  و در صورتی که موارد اصلاحی در مورد نوع کالا و تعداد بسته ها نباشد بعد از تخلیه قبل از صدور ترخیصیه می تواند اصلاحات را انجام بدهد

طبق ماده 104 قانون امور گمرکی هر گاه همراه کالا بسته هایی باشد که در اظهار نامه اجمالی و فهرست کل بار و بارنامه از آن چیزی ذکر نشده باشد و طی 3 ماه شرکت حمل و نقل هیچ اصلاحیه ای نزند اضافه تخلیه ضبط می شود در مورد کسر تخلیه جریمه انتظامی می خورد .بسته های اضافی در ترانزیت تحویل به گمرک مقصد شامل این قانون می شود .

در مورد کسر تخلیه و اضافه تخلیه اگر قبل از تنظیم اظهار نامه باشد ، کسر تخلیه 50 تا 100 هزار تومان جریمه و اضافه تخلیه ضبط می گردد اگر شرکت حمل ظرف 3 ماه اسناد و مدارک لازم را ندهد . در مورد کالای اضافی در گمرک مقصد تحت رویه عبور داخلی حتی اگر پلفمپ سالم باشد باز هم اضافه تخلیه می خورد و ضبط می شود .

امیدواریم که این مقاله از گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد برای شما مفید بوده باشد