یکی از مسائل اساسی در خرید و فروش بین المللی تفکیک وظایف خریدار و فروشنده است، که چون لزوما قوانین کشور وارد کننده و صادر کننده در آن حاکم نیست طبق عرف جهانی از قوانین اینکوترمز پیش روی می شود.

در این مقاله شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد سعی داریم بیشتر در مورد نحوه ی خرید به شما توضیح دهیم که شما کالا را می توانید طبق ترم های :EXW,FAS,FCA,FOB,CFR,CIF,CPT,CIP,DAF,DES,DEQ,DDU,DDP بخرید، شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شما نحوه ی خریدی که کمترین هزینه را داشته باشد و بتوانید به راحتی ترخیص کنید را معرفی می کند.

ترم های خرید در اینکوترمز مشخص شده اند که به شرح زیر است:

EXW:تحویل در محل کار فروشنده

ترم خرید EXW یعنی اینکه وارد کننده کالا را در انبار یا کارخانه تحویل می گیرد و هزینه جابه جایی تا بندر و بارگیری و حمل و سایر مسئولیت ها با خریدار خواهد بود. قیمتی که بر اساس EXW می گیرید حداقل مسئولیت با فروشنده و حداکثر مسئولیت با خریدار است. توجه داشته باشید که فروشنده حتی هزینه اخذ پروانه صادرات و یا دیگر مجوز هایی که برای صدور کالا لازم است را متقبل نمی گردد.

پیشنهاد شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد این است که در حمل و نقل جاده ای از این ترم خرید یا ترم پرداخت استفاده کنید.

FAS:FREE ALONGSIDE SHIP تحویل کالا در کنار کشتی روی اسکله(بندر بارگیری تعیین شده در مبدا)

این اصطلاح در حمل و نقل دریایی به کار می رود و به این معناست که فروشنده کالا را در بندر بارگیری تعیین شده پس از ترخیص کالا از گمرک مبدا و اخذ پروانه صادرات روی اسکله کنار کشتی قرار می دهد.

در مفهوم FAS فروشنده موظف است به هزینه و مسئولیت خود کالا را از گمرک مبدا ترخیص و مجوز صادرات را تهیه نماید و همچنین پرداخت کلیه حقوق و عوارض و مالیات در FAS به عهده فروشنده است.

اگر می خواهید با این ترم به معامله بپردازید پیشنهاد شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد این است که در مورد هزینه بازرسی با فروشنده از قبل به توافق برسید.

FCA:FREE CARRIER تحویل به حمل کننده

مفهوم FCA بدین معناست که مسئولیت فروشنده وقتی که کالا را جهت صادرات از گمرک مبدا ترخیص نمود در یک محل تعیین شده به حمل و نقل کننده تحویل بدهد.

از وظایف فروشنده اخذ پروانه صادرات و مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا است.

طبق تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تحویل کالا در ترم FCA به خریدار یا شرکت حمل و نقل یا هر شخص دیگر که خریدار تعیین کرده در یک محل تعیین شده است، حتما در قرارداد خود یک محل را مشخص نمایید چنانچه در قرارداد محلی پیش بینی نشده باشد فروشنده خود محل مناسب را انتخاب می کند.

FOB:FREE ON BOARD تحویل تا عبور کالا از نرده ی کشتی

FOB یکی از متداول ترین مفاهیم خرید و  فروش است ، به این معنی که فروشنده کالا را در بندر حمل تعیین شده از نرده کشتی عبور می دهد. FOB فقط در حمل دریایی به کار می رود. در مفهوم FOB هزینه بارگیری کالا تا روی عرشه و حتی زیر عرشه را فروشنده می پردازد ولی مسئولیت او نیست ، قبل از عبور کالا از نرده چنانچه خسارتی به کالا وارد شود بر عهده فروشنده است ولی اگر کالا از نرده عبور کند ولی مثلا از چنگال جرثقیل سقوط نماید ، مسئولیت با خریدار است.

پیشنهاد شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد این است که چنانچه چیدمان کالا برایتان اهمیت دارد از ترم FOB STOWED (چیده شده) استفاده کنید تا هزینه چیدمان بر عهده فروشنده باشد.

CFR:COST AND FREIGHT هزینه کالا و کرایه حمل

CFR دقیقا مانند FOB است فقط هزینه حمل را ابتدا در مبدا خریدار باید بپردازد.

طبق تخصص شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در این نوع ترم خرید CFR چنانچه خسارتی به کالا وارد شود چون شرکت حمل و نقل باید به فروشنده پاسخگو باشد و با خریدار طرف نیست از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند و فروشنده هم بر اساس قوانین اینکوترمز مسئولیتش حمل تا عبور از نرده بوده.

نکته دومی که شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد باید یادآور شود این است که : CFR  به دو دسته FREE OUT (هزینه تخلیه کالا در مقصد به عهده خریدار است) و  LINERFULL  (هزینه تخلیه کالا در بندر مقصد به عهده فروشنده است)

تقسیم می شود

CIF:COST INSURANCE AND FREIGHT هزینه کالا، بیمه، کرایه حمل تا بندر مقصد

در CIF کلیه وظایف مانند CFR هست با این تفاوت که فروشنده باید کالا را بیمه دریایی بکند.

در CIF فروشنده حداقل بیمه را در نظر خواهد گرفت پس پیشنهاد شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شما تجار این است که چنانچه بیمه خاصی مد نظرتان است در قرارداد آن را ذکر بفرمایید.

CPT : CARRIAGE PAID TO کرایه حمل پرداخت شده تا مقصد معین

CPT  بدین معناست که فروشنده کرایه حمل کالا تا مقصد تعیین شده را می پردازد و مسئولیت فقدان و یا خسارت بر کالا از زمانی که کالا تحت نظارت حمل کننده در آید، از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

توجه داشته باشید که در CPT فروشنده مسئولیت بارگیری کالا را بر عهده ندارد. طبق تجارب شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد بهتر است در حمل زمینی و هوائی و مرکب (دو شیوه حمل و نقل) از روش CPT استفاده کنید .

CIP : CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO کرایه حمل و هزینه بیمه پرداخت شده تا محل تعیین شده در مقصد

CIP مانند CPT است با این تفاوت که فروشنده هزینه بیمه باربری کالا را تا مقصد می پردازد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد این نکته را تکرار می کند که در CIP فروشنده مسئولیتی در مورد بارگیری کالا ندارد علی رغم اینکه کرایه حمل و بیمه کالا را می پردازد.

DAF:DELIVERED AT FRONTIER تحویل در مرز گمرکی

DAF به این معناست که فروشنده کالا را جهت صدور ترخیص نموده و در محل تعیین شده در قرارداد قبل از مرز گمرکی کشور همجوار در اختیار خریدار قرار می دهد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد متذکر می شود که ذکر محل مرز بسیار مهم است زیرا این اصطلاح را می توان برای هر مرزی از جمله مرز کشور محل صدور یا حتی مرز کشور محل ورود به کار برد.عمدتا از DAF برای حمل با قطار و کامیون استفاده می کنند.

DES DUTY PAID:DELIVERED EX SHIP تحویل از کشتی

DES به این معناست که فروشنده کالا را در بندر مقصد روی کشتی که کالا را حمل نموده قبل از ترخیص برای ورود قرار می دهد.

DEQ: DELIVERED EX QUAY  تحویل در اسکله مقصد و عوارض پرداخت شده با ذکر بندر مقصد

در  DEQ وظیفه فروشنده زمانی به پایان می رسد که کالا در اسکله در بندر مقصد تعیین شده ، پس از ترخیص کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد. فروشنده کلیه مسئولیت ها و هزینه ها از جمله عوارض و مالیات و سود بازرگانی و حقوق گمرکی در مقصد را به عهده می گیرد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به اطلاع شما تجار می رساند که DEQ تحت دو عنوان عوارض پرداخت شده و پرداخت نشده به کار می رود. تحویل در اسکله بندر مقصد و عوارض پرداخت شده بدین معنی است که فروشنده باید مجوز ورود کالا به کشور مقصد را اخذ و ترتیب تشریفات گمرکی در مقصد را مطابق مقررات کشور مقصد و مالیات ها و هزینه های گمرکی بدهد و کالا را از گمرک  خارج سازد و پروانه سبز گمرکی را به خریدار بدهد. ولی در مورد DEQ عوارض پرداخت نشده فروشنده کالا را در اسکله کشور مقصد در گمرک تحویل می دهد و خریدار موظف است که مجوز واردات را از کشور مقصد اخذ و تشریفات گمرکی و هزینه های گمرکی را پرداخت نماید.

DDU : DELIVERED DUTY UNPAID تحویل کالا به خریدار عوارض پرداخت نشده

DDU به این معناست که فروشنده کالا را در مقصد تحویل می دهد و هزینه و تشریفات گمرکی را به جز پرداخت عوارض و مالیات را انجام می دهد.

DDP : DELIVERED DUTIES PAID TO  تحویل کالا به خریدار ،عوارض پرداخت شده

DDP به این معنا است که فروشنده وظیفه دارد در گمرک مقصد با پرداخت هزینه های ورود کالا به کشور مقصد و عوارض و مالیات را بر عهده بگیرد و با انجام تشریفات گمرکی کالا را در مقصدتقبل نماید.

اینکوترمز DAF

تحویل کالا در مرز

اصطلاح تحویل کالا در مرز بدین معنا است که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که آن را پس از ترخیص برای صدور و نه برای ورود ، روی وسیله نقلیه آورنده کالا ، به صورت تخلیه نشده در نقطه و محل تعیین شده در مرز اما قبل از مرز گمرکی کشور مجاور – در اختیار خریدار قراردهد. واژه مرز ممکن است برای هر مرزی، از جمله مرز کشور صادرکننده به کار رود . بنابراین حائز اهمیت است که مرز مورد نظر همواره با ذکر نام نقطه و محل در اصطلاح مزبور، دقیقا مرز تعیین گردد.

البته اگر طرفین مایل باشند که فروشنده مسئولیت تخلیه کالا از وسیله نقلیه آورنده آن را به عهده گیرد و خطرها و هزینه های تخلیه را متقبل بشود ، این امر را با افزودن عبارتی صریح در قرارداد فروش روشن می کند.

از این اصطلاح برای انواع شیوه های حمل و نقل و هنگامی که کالا در مرز زمینی تحویل داده می شود استفاده می کنند.

هنگامی که تحویل کالا در بندر مقصد ، روی عرشه کشتی یا روی اسکله بارانداز صورت میگیرد ، باید اصطلاحات تحویل کالا روی عرشه کشتی در مقصد DES و تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد DEQ را به کار برد.

 اینکوترمز DDP

DELIVERED DUTY PAID

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

اصطلاح ( تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی) بدین معناست که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای ورود ، و به صورتی که از وسیله نقلیه آورنده کالا تخلیه نشده باشد ، در محل مقرر در مقصد ، به خریدار کالا تحویل می دهد.

فروشنده باید کلیه ی مسئولیت های متوجه کالا و هزینه های آن از جمله حقوق و عوارض گمرکی، پرداخت هزینه های تشریفات، مالیاتها و دیگر مخارج متعلق به ورود کالا به کشور مقصد را ، در صورت اقتضا تقبل می کند.

اصطلاح DDP از حداکثر مسئولیت فروشنده حکایت می کند.

اگر طرفین بخواهند پرداخت بعضی هزینه های متعلق به ورود کالا مانند مالیات ارزش افزوده VAT از عهده فروشنده ساقط می گردد ، این امر باید با افزودن عبارتی صریح بدین منظور در قرارداد فروش روشن می شود .