حضوردر نمایشگاه های ملی و بین المللی به ضمانت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با صدور کارنهATA

کشورهای عضو این رویه: ایران، پاکستان ، ترکیه ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا ، اسپانیا ، دانمارک ، بلژیک ، استرالیا ، اتریش ، سوئد ، سوئیس ، هلند ، پرتقال ، فرانسه ، فنلاند ، نروژ ، لبنان و … که  بدین طریق تسهیلات فراوانی را در امر ورود موقت کالاها در کشورهای متعاهد فراهم آورد.

مدت اعتبار دفترچه ATA حداکثر یک سال است، پس کالایی که به شکل ورود موقت می آید حداکثر تا یک سال بعدش باید به کشور مبدا عودت داده شود .چنانچه کالایی بیش از مدت زمان تعیین شده در کشور بماند گمرک می تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی را مطالبه نماید. واز آن برای ترانزیت کالا و ورود موقت کالا  به جزدر موارد کالاهی تعمیری و تکمیلی می توان استفاده نمود .بنابراین بازرگانان برای بازرایابی محصولات خود در نمایشگاه های بین المللی می توانند از تسهیلات کارنه ATA استفاده نمایند.تسهیلاتی که این سند در اختیار بازرگانان میگذارد معافیت از پرداخت ضمانت موقت حقوقو عوارض گمرکی است.

کارنه تیرچیست؟ سند گمرکی برای ترانزیت بین المللی که در طی مسیر و ترانزیت از مرز ورودی و خروجی نیازی به انجام تشریفات گمرکی نیست.

جهت واردات و صادرات و شرکت در نمایشگاه های بین المللی و معافیت از پرداخت حقوق ورودی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مشاوره نمایید.