یکی از اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات کالای تجاری کارت بازرگانی می باشد. کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید وزارت بازرگانی می رسد.

ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که برای فروش وارد یا صادر می گردند اعم از اینکه به همان شکل باشند یا یکسری عملیات تولیدی و تفکیک و بسته بندی روی آن ها صورت بگیرد را تجاری تلقی می کنند.

موارد زیر جزو کالاهای تجاری تلقی نمی شوند:

 1. به تشخیص گمرک ایران نمونه های تجاری بی بها و نمونه هایی که برای بررسی و آزمایش گرفته می شوند
 2. ماشین آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط و مورد نیاز واحد های تولیدی در حد نیازشان با تشخیص وزارت صنعت و معدن.
 3. عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی
 4. صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره شش ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت.
 5. وسایل و ملزومات مورد نیاز واحد های تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن، تجارت.

نحوه ی صدور کارت بازرگانی

کارت بتزرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به نلم متقاضی برای مدت 1 سال و با رشته فعالیت های خاص که متقاضی مشخص می کند صادر می گردد و پس از تائید وزارت صنعت، معدن، تجارت معتبر خواهد شد.

شرایط مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی

 1. داشتن سن بیست و سه سال تمام
 2. داشتن برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
 3. داشتن حداقل مدرک دیپلم
 4. داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
 5. داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه ثبتی
 6. داشتن حساب جاری در یکی از بانک ها و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی
 7. عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی
 8. عدم ورشکستی به تقصیر و تقلب
 9. نداشتن محکومیت موثر کیفری
 10. ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی
 11. داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی

چگونگی تمدید کارت بازرگانی

دارنده کارت بازگانی یا نماینده قانونی او با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک زیر برای انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی بر حسب مورد مراجعه می کند.

 1. گواهی از حوزه مالیاتی مبنی بر موافقت یا ترتیب بدهی مالیات قطعی آخرین سال مالیاتی
 2. ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی
 3. کلیه دارندگان کارت بازرگانی اگر طی مدت 2 سال اقدام به تمدید نکنند باید دوباره کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را طی کنند.
 4. کارت بازرگانی از 1 تا 5 سال قابل تمدید خواهد بود.

موارد معافیت از کارت بازرگانی کدامند؟

شرکت های تعاونی مرز نشینان، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارها طبق فهرست مربوط به تعداد و مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی

ملوانان، شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستندبرای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده با توجه به مقدار و ارزش تعیین شده

پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار درصورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی

کارگران ایرانی مقیم خارج دارای کارنامه شغلی از وزارت کار از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.

کالاهایی که ورود و صدور آن به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.