کارشناس مجازی گمرک چه کسی است ؟ وظایف کارشناس مجازی گمرک چیست ؟

مزایا

کارشناسان مجازی، سرعت انجام کاررا بالا میبرند و ارتباط بین ترخیص کار و ارزیابی را قطع می کند ، اما در برخی گمرکات همانند گمرک شهید رجایی، سرخس، غرب تهران، هنوزکارشناس مجازی وجود ندارد.

روال کار

کارشناس مجازی میتواند در خواست روئیت کالا را به گمرک گزارش کند و سرویس ارزیابی گمرک محل اظهار می تواند اطلاعات را به شیوه ی الکترونیکی به کارشناس مجازی منتقل کند و در صورت بروز اختلاف کارشناس به کارتابل مدیریت یا معاون گمرک محل اظهار ،گزارش بفرستد

با سیستمی شدن رویه اظهار کالا در گمرک وراه اندازی سامانهEPL  ، پس از ثبت سفارش و اظهار الکترونیکی ، کالا تعیین مسیر( بیش از 70 درصد کالا ها در مسیر سبز قرار می گیرند و بدون نظارت وکنترل ترخیص می گردند)  می گردد، و کالاهایی که درمسیر قرمز قرار گیرند ، سیستم به شکل اتوماتیک در یکی از گمرکات کارشناسی ناشناخته برای بررسی اطلاعات اظهارنامه برمی گزیند .کارشناس مجازی به این معناست که ترخیص کار یا اظهار کننده کالا نمیداند با چه کسی طرف است و اینگونه تبانی بین کارشناس و ترخیص کالا صورت نمیگیرد.کارشناس مجازی نام صاحب کالاونامحق العملکار را در پنل EPL میبیند ولی صاحب کالا نمی داند کارشناسی مجازی کیست. البته امروزه تبانی از سوی کارشناس کالا رقم می خورد که آنها خودشان به صاحب کالا زنگ می زنندودرخواست وجوهی می کنند.

معایب

خسارات جبران ناپذیر به حقوق دولت ! از آنجایی که برخی گمرکات اختصاصی برای ورود برخی اقلام هستند ، وانتخاب یک کارشناس مجازی از شهرکرد برای ترخیص کالایی از بوشهر،کار صحیحی نیست چراکه تخصص لازم را آن فرد ندارد. که ظاهرا اخیرا این مشکل را حل شده و توزیع اظهارنامه‌ها در گمرکات جهت کارشناسی مجازی براساس تخصصی بودن گمرکات کشور انجام می‌شود.

تعداد گمرکاتی که در آن‌ها کارشناسی اظهارنامه‌ها به صورت مجازی انجام می‌شود

در حال حاضر این شیوه ی کارشناسی متمرکز از 28گمرکبه 72 گمرک افزایش یافته است.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به بهترین شیوه کمک می کند کالای شما بدون خواب در گمرک ترخیص گردد.