کارگزار گمرکی در گمرکات کشور به اشخاصی مثل شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد گفته می شوند که دارای پروانه مخصوص از گمرکات برای ترخیص کالا هستند و به نیابت از صاحب کالا تحت وکالتنامه ای که فرم آن توسط گمرک ایران تنظیم می شود و اختیارات کارگزاران گمرکی دروکالتنامه به تفکیک قید می شود،تشریفات گمرکی صاحبان کالا را انجام می دهند.

اگر شما کار ترخیص خود را به کارگزار گمرکی ای بسپارید که در انجام تشریفات گمرکی سهل انگاری کند و اظهارنامه ای خلاف تنظیم کند که شما متضمن زیان مالی گردید، در صورت اثبات خلاف کاری کارگزار گمرکی پروانه کارگزار گمرکی ابطال می گردد یا به صورت تعلیق در می آید.

اگر ترخیص کار یا کارگزار گمرکی کالا قاچاق کنند علاوه بر ابطال پروانه کارگزاری گمرکیشان مشمول مقررات قاچاق نیز می شوند. اما شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به اطلاعتان می رساند که ابطال پرونده کارگزاری گمرکی، ترخیص کار مانع از انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از تاریخ ابطال به آن ها داده شده است نمی شود.

حتی شرکت حمل و نقلی هم که می خواهد کار ترخیص کالا را انجام دهد ، برای انجام تشریفات گمرکی باید دارای پروانه کارگزاری گمرک باشد. اما جهت انجام تشریفات گمرکی حمل و ترانزیت نیازی به پرونده کارگزاری گمرکی و وکالت نامه نیست ،  بارنامه سندی است که در اینجا کفایت می کند.

چنانچه کارگزار گمرکی نماینده ای را از جانب خود برای ترخیص کالا معرفی نماید ، خودش مسئول اعمال کارکنانش است، وجود افراد متخصص برای انجام تشریفات گمرکی برای یک شرکت ترخیص کالا الزامی است.

برای دریافت پروانه کارگزاری گمرک باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • تابعیت ایران
  • گواهی عدم سو پیشینه
  • حداقل مدرک کاردانی در رشته امور گمرکی یا کارشناسی در سایر رشته ها
  • کارمند دولتی نباید باشید
  • سن بالای 26
  • داشتن کارت بازرگانی از شرایط لازم برای متقاضیان پروانه کارگزاری گمرک محسوب می شود
  • برای تمدید پروانه کارگزاری گمرکی باید بدهی مالیاتی نداشته باشید.

کارگزار گمرکی تاجر محسوب نمی شود و فقط یک وکیل از طرف صاحب کالا برای انجام امور تشریفات گمرکی است، حق الوکاله کارگزاری گمرکی توسط شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به صورت توافقی با صاحبان کالا خواهد بود ، با ما تماس بگیرید.