کران بری یا کابوتاژ رویه ای است که کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگری در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه مرزی حمل می شود.

کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از یک نقطه گمرکخانه به نقطه دیگر کشور از راه دریا و یا رودخانههای مرزی

کابوتاژ در حمل و نقل هوایی عبارت است از حمل و نقل مسافر ،کالا و یا محموله های پستی بین مبداء و مقصدی که هر دوی آنها در قلمرو کشور واحدی قرارداشته باشند

کالاهایی که از راه رودخانه یا دریا مرزی به مناطق آزاد حمل می شود و در صورتی که برای استفاده در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری یا کابوتاژ می گردد. هرگاه کالای کران برد (کالای کابوتاژی) با وسیله نقلیه داخلی حمل بشود نیز تابع رویه کالای کران برد (کالای کابوتاژی ) می گردد.

تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی، میزان تضمین کران بری (کابوتاژ)

اظهارنامه کالای کابوتاژی در دو نسخه تنظیم می گردد و در این اظهارنامه باید تعداد, نوع بسته علامت, شماره وزن با ظرف , نوع کالا , وزن خالص و ارزش کالا و نام گمرک مقصد و راهی که کالا طی خواهد کرد بدون حک و قلم خوردگی قید خواهد شد.

سواحل دریای خزر از تشریفات کابوتاژ معاف است

مقررات کران بری (کابوتاژ)

کالایی که صدور آن از کشور هیچ هزینه ای ندارد و مجاز است، می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود.

کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالای مجاز مشروط با اخذ تضمین یا تعهد توسط گمرک انجام پذیر است.

اگر مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ)  برای رسیدن به گمرک مقصد منقشی بشود و تا 3 ماه بعد از انقضا آن صاحب کالا گواهینامه ورود به گمرک مقصد را ارئه نکند، کالای کران بری (کابوتاژ) به منزله به مقصد نرسیده تلقی می شود:

مقررات کالای کران بری (کابوتاژ) به مقصد نرسیده

اگر کالای کران بری (کابوتاژ) مجاز باشد، نسبت به اجرای تعهد و یا تضمین اقدام می شود و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.

اگر کالای کران بری (کابوتاژ) ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، قاچاق محسوب می شود

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار رسمی گمرک راهکاری را برای این مورد دارد که با جریمه انتظامی قبل از اعلام قاچاق می تواند کالا را تحویل نماید.

گمرک های مجاز برای تشریفات کابوتاژ

گمرک ایران از طریق آگهی لیست گمرکات مجاز برای انجام تشریفات کابوتاز را مشخص می کند.

تغییر گمرک مقصد کالای کابوتاژی :

در صورتی که کالای کابوتاژی ممنوع الصدور، غیر مجاز، مشروط نباشد و صاحب کالا پس از دریافت پروانه کابوتاژ بخواهد مقصد کالا را تغییر دهد، گمرک مبدا می تواند مقصد کالا را در پروانه کابوتاژ اصلاح نماید.

حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض گمرکی کالای کابوتاژی

کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است و لی هزینه‌های گمرکی را باید بپردازد.

ضوابط کاپوتاژ در سال 98
راهنمای رویه کران بری کالا در گمرک مبدا و گمرک مقصد جهت بهره برداری لازم و یکسان سازی اجرای فرآیند در گمرکات مجاز تا زمان تکمیل فرآیند سیستمی شدن فرآیند کران بری در سامانه جامع گمرکی :
در گمرک مبدا:

  1. ورود کالا ، توزین (عند الزوم) ، صدور قبض انبار (در صورت نیاز) با پذیرش گمرک در خصوص حمل یکسره یا ارزیابی در محل
  2. دور اظهاری در سامانه EPL توسط صاحب کالا در آیتم دور اظهاری خروج موقت و انتخاب نوع اظهارنامه : «کران بری» و دریافت شماره کو تاژ
  3. ارزیابی کالا ، الصاق پلمب ( در صورت نیاز) و ثبت نظر ارزیابی و درج شماره پلمب در سامانه توسط ارزیاب
  4. بررسی اظهارنامه و اسناد، اضافه و حذف سازمان مجوز دهنده (در صورت نیاز) توسط کارشناس
  5. برآورد تضامین، تودیع تعهد و یا تضمین توسط سرویس ارزیابی و امور مالی
  6. دریافت مجوزهای مورد نیاز به صورت

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور