هزینه های گمرکی مبلغی است که جهت انجام عملیات گمرکی دریافت می گردد.

هزینه های گمرکی شامل هزینه انبارداری، باربری،صفافی(بارچینی)، تخلیه، تعرفه بندی، آزمایش، بارگیری، کارشناسی، بدرقه کالا و … است که در صورت انجام این خدمات توسط گمرک از وارد کننده کالا هنگام ترخیص کالا وصول می شود.

بعضی از این هزینه ها در اظهارنامه گمرکی محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند

هزینه های گمرکی جدا از حقوق ورودی وصول می شود.حقوق ورودی معادل 4% ارزش گمرکی کالا به علاوه ی سود بازرگانی است که گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد.

در مورد کالاهای صادراتی از پرداخت 75%هزینه باربری و تخلیه و بارگیری و انبارداری معاف اند.

سایر وجوه پرداختی به گمرک

  • حقوق گمرکی(ارزشCIF * نرخ ارز * نرخ تعرفه)

حقوق گمرکی وجهی است که به موجب جدول تعرفه گمرکی از کالاهای ورودی دریافت میگردد

  • سود بازرگانی(ارزش CIF * نرخ ارز * نرخ تعرفه)

سود بازرگانی مانند یک نوع مالیات غیر مستقیم است که طبق قانون امور گمرکی از برخی کالاهای وارداتی اخذ می گردد. نرخ سود بازرگانی متغیر است و بستگی به نوع کالا و سیاست های دولت دارد.

  • بیمه

نرخ حق بیمه به عوامل مختلفی بستگی دارد شامل:

  1. تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش
  2. مقدار فاصله بین مبدا و مقصد
  3. نوع محموله از لحاظ آسیب پذیری و خطرناک بودن
  4. مسیر حرکت و نوع وسیله نقلیه

فرمول محاسبه هزینه انبارداری

هزینه انبارداری=مدت*نرخ انبارداری*وزن ناخالص

نرخ انبارداری با توجه به نوع انبار هانگار ،محوطه باز،انبار گمرکات فرودگاه ها متفاوت است.

ارزش گمرکی کالا مبنای محاسبات گمرک می باشد.

فرمول محاسبه ارزش CIF کالا

مبلغ ارزی کالا*نرخ ارز اعلامی توسط گمرک+هزینه بیمه(اگر کالا FOB خریداری شود)

ارزش کالای ورودی عبارت است از بهای خرید کالا در مبدا+ هزینه حمل و نقل+ کلیه هزینه های مربوط به اعتبار و واریز برات +بیمه+ حمل و نقل و باربندی و سایر هزینه هایی که تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد.این ارزش کالا از روی فاکتور بر اساس نرخ ارز اعلام شده در روز تسلیم اظهارنامه تمامی هزینه های بیان شده  را با هم جمع نموده و سپس به گمرک اظهار می کنیم.

فرمول محاسبه عوارض گمرکی

(سود بازرگانی  +حقوق گمرکی) *8 %

عوارض دریافتی وجوهی است که گمرک به نیابت از سازمان های دیگر اخذ می کند و سپس به حساب آن سازمان ها واریز می کند.مثل تضمین صادرات ، حق ثبت سفارش، عوارض شهرداری، عوارض هلال احمر، تعاون، آسفالت، راه و ترابری،عوارض هوائی،عوارض بندری، عوارض بهداری، آموزش پرورش و …

توجه داشته باشید مبلغ هر کدام از عوارض را به صورت مجزا محاسبه می کنند و به ارزش گمرکی کالا ربطی ندارد.

برای استعلام هزینه گمرکی کالای وارداتی خود با بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل کنید.

حقوق پایه گمرکی

وجهی که گمرک به موجب تجمیع حقوق گمرکی و عوارض از واردات کالا اخذ می کند.حقوق پایه کلیه کالا ها بدون استثنا 4% ارزش ورودی آن هاست.

هزینه های گمرکی شامل موارد زیر است:

هزینه انبارداری– تعرفه بندی- بدرقه- مراقبت- تخلیه- بارگیری- خدمات فوق العاده – ایکس ری- مهر و موم- پلمپ-باربری- توزین کالا

عوارض هلال احمر

عوارض هلال احمر معادل 1% از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد .

جریمه

چنانچه اظهار کننده کالا : صاحب کالا یا حق العملکار ارزش کالا را با نرخ پایین تری اظهار کند ، مطابق تفاوت ارزش و تعرفه جریمه می شود و کارشناس در صورت تشخیص جریمه آن را در خانه 46 فرم اظهار یادداشت می کند

حقوق ورودی کالا

حقوق ورودی دیگر به شکل وزنی نیست و فقط موارد محدودی وزنی محاسبه می گردد . من بعد تمام حقوق ورودی ها طبق ارزش محاسبه می گردد. در مواردی که حقوق ورودی به شک/ل وزنی محاسبه می گردد ، طبق ماده 44 قانون امور گمرکی  منظور وزن ناخالص gw است . در مورد برخی اقلام خوراکی حقوق ورودی فصلی داریم که زمان اعتبار آن در جدول مقررات صادرات و واردات آورده شده

آشنایی با شرایط ورود کالا

قبل از ورود کالا ، ثبت سفارش و پرداخت هرگونه وجه : به ویژه در واردات نقدی باید از شرایط ورود کالا اطلاع یابیم:

آخرین وضعیت و نحوه ی ثبت سفارش ورود کالا در سایت ثبت سفارش قابل مشاهده می باشد

الزامات قانونی در هنگام ورود کالا باید کنترل بشود .

واردات کالای مستعمل به جز موارد ذکر شده در ماده 42 آیین نامه مقررات صادرات و واردات غیر مجاز است .

تعرفه ترجیحی

کد کشور دارنده ی تعرفه ترجیحی در ستون جدول مقررات صادرات و واردات نوشته شده که نرخ آن کمتر از نرخ تعرفه ارزشی نوشته شده در کتاب است

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات اخذ پروفورم ، گشایش اعتبار اسنادی، اخذ گواهی استاندارد ، بازرسی ، ارائه مشاوره در زمینه ی ارزش، اخذ مجوزات قانونی آماده همکاری با تجار گرامی می باشد .