ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن گمرکی بدون تخلیه و تحویل در اینگونه اماکن را حمل یکسره می گویند . در این رویه گمرکی کالا از وسیله ی حمل در انبار تخلیه نمی شود و کلیه ی تشریفات گمرکی روی وسیله حمل انجام می گردد . قبض انبار در این شیوه روی وسیله حمل صادر می شود و در هزینه انبارداری ، هزینه تخلیه و بارگیری حساب نمی شود ، اما هزینه خدمات حمل یکسره اخذ می شود که نسبت به تخلیه و بارگیری مجدد به مراتب کمتر است .

در کالاهای فاسد شدنی ، کالاهایی که امکانات و تجهیزات لازم در گمرک برای تخلیه و بارگیری وجود ندارد یا با تخلیه دچار صدمه می شوند ، حمل یکسره انجام می شود

تفاوت بین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی چیست ؟

حمل یکسره یعنی انتقال کالا وارداتی از گمرک ورودی به گمرک مقصد بارنامه با همان وسیله ی حمل ، بدون اینکه بخواهد در گمرک تخلیه گردد با صدور پروانه ترانزیت داخلی یا به روش کارنه تیر. ترانزیت داخلی انتقای کالای گمرک نشده از یک گمرک داخلی به یک گمرک داخلی دیگر است .پس در ترانزیت داخلی کالا در گمرک مقصد بارنامه تخلیه و قبض انبار می شود و بعدا صاحب کالا تقاضای ترانزیت آن را به گمرک دیگری می نماید . در صورت حمل یکسره ارائه موافقت نامه اداره بندر و کشتیرانی مبنی بر بلامانع بودن حمل یکسره در غیذ اینصورت ارائه قبض انبار برای رویه ترانزیت لازم است