گواهی بهداشت (Health Certificate) مدرکی است که توسط مقامات کشور تولید کننده کالا صادر می گردد و یا توسط خود تولید کننده صادر و توسط مقامات ذی صلاح مورد تایید وزارت بهداشت ایران تایید می شود. این گواهی نشان دهنده سلامت و ایمنی محصولات مورد نظر جهت واردات به ایران می باشد.که در خصوص مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و محصول نهایی حاصل از مواد پلاستیکی که در تولید مواد غذایی به کار می رود ،باید این مجوز اخذ گردد.
دو نوع گواهی بهداشت مورد قبول وزارت بهداشت ایران می باشد:

 1. بر اساس هر محموله وارداتی
 2. به صورت زماندار (یکساله)

در صورتی که از روش اول استفاده شده باشد می بایست شماره بچ (Batch No.) و تاریخ تولید و انقضاء کالا در گواهی بهداشت ذکر شده باشد. بدیهی است این نوع گواهی بهداشت تنها برای همان محموله وارداتی معتبر است.

گواهی بهداشت می بایست توسط سفارت ایران در کشور مبداء نیز تایید شده باشد.

با توجه به اهمیت فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سلامت مصرف کنندگان برای صدور مجوزهای ورود (گشایش) و ترخیص مواد اولیه، نیاز به مجوز بهداشت دارند.

مجوز ورود (گشایش): اعلام موافقت با واردات کالایی است که طی یک پروفرما (پیش فاکتور) اظهار می گردد و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر به کشور می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز ورود (گشایش)

وارد کننده باید مدارک زیر را جهت بررسی و صدور مجوز ورود ارائه نماید:

 1. درخواست کتبی وارد کننده جهت اخذ مجوز ورود ( گشایش) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی، تایپ شده در سربرگ شرکت و با مهر و امضای مدیر عامل و یا مسئول فنی، با ذکر نشانی و تلفن (پیوست شماره ۱)
 2. تکمیل چک لیست درخواست مجوز ورود ( گشایش) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی ( پیوست های شماره ۲ و۳ )
 3. پروفرما (پیش فاکتور Proforma invoice) و دو برگ تصویر آن در سربرگ تولید کننده یا ذینفع (به زبان انگلیسی) و دارای مشخصات به شرح ذیل:
 4. شماره و تاریخ پروفرما
 5.  نام کامل کالا
 6.  نام شرکت و کشور تولید کننده
 7.  وزن یا تعداد کالا
 8. مبداء حمل
 9. نام تجاری (در صورت وجود)
 10. نام شرکت وارد کننده
 11. تصویر خوانا از سابقه ورود قبلی (در صورت وجود )
 12. برگه آنالیز، درصد یا دامنه مواد تشکیل دهنده در سربرگ شرکت تولید کننده، و با مهر و امضاء) به زبان انگلیسی (

در مورد اقلامی که مشمول ثبت منبع هستند، مستندات پروانه ثبت منبع و یا فهرست منابع ثبت شده روی سایت سازمان غذا و دارو به آدرس اینترنتی www.fdo.behdasht.gov.ir موجود است.

نحوه صدور مجوز ورود (گشایش)

پس از بررسی مدارک و تائید آنها، مجوز ورود به شرح ذیل صادر می گردد :

شرایط عمومی و اختصاصی باید بصورت مکتوب / الکترونیک در ظهر پروفرما درج گردد سپس یک نسخه که به تائید کارشناس و مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی / معاون غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده رسیده است به متقاضی عودت داده می شود و سایر مدارک به عنوان سابقه بایگانی می گردد.

تبصره 1- مجوز ورود (گشایش ) ۲۲۶ قلم مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و بسته بندی و ۳۰۰ قلم مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی مستقیماً از طریق وزارت بازرگانی انجام می گیرد. (در پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی موجود می باشد )

مجوز ترخیص: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور به منظور ورود به سرزمین اصلی با رعایت شرایط، ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می­گردد.

 مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز ترخیص

متقاضی باید کلیه مدارک زیر را جهت بررسی و صدور مجوز ترخیص ارائه نماید:

 1. درخواست کتبی واردکننده جهت اخذ مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی، تایپ شده در سربرگ شرکت و با مهر و امضای مدیر عامل یا مسئول فنی، با ذکر نشانی و تلفن (پیوست شماره ۶)
 2.  تکمیل چک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی  (پیوست شماره ۷)
 3. اصل فاکتور و یک برگ تصویر آن در سربرگ تولیدکننده با مهر و امضاء (به زبان انگلیسی )
 4.  اصل و تصویر گواهی بهداشت معتبر مرتبط با محموله که توسط مقام ذیصلاح بهداشتی کشور مبدأ صادر یا تائید شده باشد و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد (به زبان انگلیسی).
 5.  نسخه دوم پروفرما یا نامه الکترونیک تائید شده اداره کل/ معاونت غذا و دارو و یا کد رهگیری وزارت بازرگانی (در صورت وجود)
 6. برگه آنالیز و مشخصات کالا مرتبط با محموله وارداتی در سربرگ کارخانه تولیدکننده با مهر و امضا
 7. مستندات مربوط به تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت مرتبط با محموله
 8. سابقه آزمایش معتبر (در صورت وجود)
 9. قبض انبار یا اعلامیه ورود به گمرک و اظهار نامه گمرکی
 10.  تعهد نامه عدم مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی با مهر و امضای مدیر عامل و مسئول فنی، در صورت عدم وجود سابقه معتبر و عدم ثبت کالا (پیوست شماره  ۸)
 11. پروانه ساخت معتبر مطابق بند ۵-۱-۶ بخشنامه شماره ۱۰۳۸۳/۶۷۵/د مورخ ۳۰/۷/۹۲
 12. تصویر پروانه بهداشتی ورود معتبر یا فهرست مواد اولیه ثبت شده از سایت سازمان غذا و دارو جهت مواد اولیه­ای که مشمول ثبت منبع می باشند.
 13. گواهی­هایی که در ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک در زمان صدور مجوز گشایش درج گردیده بودند و یا در ذیل پروانه بهداشتی ورود قید شده اند باید ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و  بسته به نوع ماده اولیه وارداتی ارائه گردند.

نحوه صدور مجوز ترخیص

ترخیص کالا یا یک محموله با توجه به نوع کالا، وارد کننده کالا و همچنین مدارک ارائه شده به روشهای مختلف به شرح ذیل صورت می پذیرد:

 •   ترخیص مواد اولیه ای که منابع تولیدی آنها ثبت شده و دارای پروانه بهداشتی ورود معتبر می باشند.
 • نام کالا، کارخانه و کشور تولید کننده اعلام شده در فاکتور و گواهی بهداشت، باید با پروانه بهداشتی ورود و بانک اطلاعاتی موجود در سایت سازمان غذا و دارو مطابقت داشته باشد.
 •  سابقه ای جهت مواد اولیه معتبر محسوب می گردد که بیش از یکسال از تاریخ آخرین نتایج آزمایش آن ماده اولیه نگذشته باشد و با رعایت مفاد تبصره بند ۵-۱-۴.
 • صدور مجوز ترخیص و مصرف در صورت تکمیل بودن قسمت مربوط به نتیجه آزمایش کالا (مندرج در جدول پیوست پروانه بهداشتی ورود . مسئولیت آزمایش این مواد اولیه و تائید قابلیت مصرف انسانی آن برعهده صاحب کالاو یا مسئول فنی واحد تولیدی خریداری کننده ماده اولیه است که در متن مجوز ترخیص و مصرف
 • با توجه به بند ذکر شده در ذیل پروانه بهداشتی ورود شرکت وارد کننده باید ۳ ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه بهداشتی ورود نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت مجوز واردات در طی مدت تمدید صادر نخواهد شد.

ویژگی های اعلام شده در برگه آنالیز مواد اولیه و اقلام بسته بندی مواد اولیه غذایی و آشامیدنی باید با یکی از استانداردهای زیر مطابقت داشته باشد:

 • استاندارد ملی ایران
 • Codex alimentarius.net
 • Food chemical Codex
 • ECC (کمیسیون اتحادیه اروپا )
 • Allured’s Flavor And Fragrance Material
 • FDA/CFR
 • (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)JECFA
 • The Pesticide Manual
 • FDA/CTFA
 • Edana (European Disposables And Nonwoven Association)
 • استانداردهای داخلی کارخانه تولید کننده به انضمام SDS کالا (Safety data sheets)

تدکر: در صورتیکه کالا مشمول رعایت اجباری استاندارد ملی ایران باشد ملاک، استاندارد ملی است .

آیا می توان از محصولات پتروشیمی در مصارف بهداشتی استفاده کرد؟

محصولات پتروشیمی به صورت گسترده ای در کاربردهای بهداشتی (خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و دارویی) مورد استفاده اند.

نام محصول کاربرد

پلی استایرن

لیوان، ظرف شکلات و شیرینی، لوازم بهداشتی، ظرف ماست، فنجان چایی،

ظرف همبرگر و پیتزا، یخدان یونولیتی

پلی اتیلن

نایلون، نایلکس، استرچ (سلفون برای محافظت غذا و میوه)، بسته بندی مرغ

و گوشت، دبه و سطل ماست، مخزن آب، ظرف سرم و انواع دارو،

لوله های آب رسانی، درب بطری

پلی پروپیلن لوله های آب رسانی، بسته بندی مواد غذایی

ظرف آب و نوشابه، ظروف نگهداری مواد غذایی PET

شیلنگ آب، کیسه خون PVC

برای تمامی این محصولات نیاز به اخذ مجوز بهداشت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به مجوز بهداشت با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید.