معرفی کالا به گمرک (صادرات قطعی)export

کالایی که قرار است صادر بشود باید به گمرک معرفی بشود . معرفی ممکن است به صورت های زیر انجام بشود :

1-بردن کالا به گمرک : در مورد کالاهای کم حجم و کم وزن یا اینکه از لحاظ ماهیتی نیاز به نگهداری در اماکن خاص ندارند مثل طلا و نقره : این نوع کالا ها به گمرکی که می خواهیم مبدا عملیات باشد باید حمل بشود .

درخواست از گمرک برای اینکه کالا را در انبارهایی خارج از گمرک اجازه دهد و عملیات و تشریفات در این اماکن صورت پذیرد : کالاهایی با حجم و تعداد زیاد : که هنگام انتقال وسیله حمل خروجی باید در جا و مکان معینی نگهداری بشود

موارد خاص به اعتبار شخص صادر کننده : به لحاظ اعتبار و حسن شهرت صادر کننده در زمره ، صادرکنندگان نمونه قرار گرفته. از معرفی کالا در اماکن گمرکی و بندر تا هنگام خروج معاف است.

در هر حال روی اوراق مخصوص به قصد صادر کردن کالا ، جزئیات راجع به وزن ، مقدار ، نوع کالا ، ماهیت کالا نوشته می شود و برای اخذ مجوز پذیرش کالا در اماکن گمرکی یا بندری ، یا قرار گرفتن در انبارهای شخصی و عمومی خارج از گمرک تسلیم گمرک می شود .

پس از وصول نامه ؛بر حسب مورد اجازه ی حمل کالا به اماکن گمرکی و صدور قبض انبار یا پذیرش در خواست توقف کالا در انبارهای مورد نظر صادر کننده داده می شود که متعاب آن ، سایر عملیات و تشریفات باید صورت پذیرد که در گام بعدی به آن می پردازیم .

اسناد و مدارکی که باید به گمرک ارائه شود:

در هر سه حالت مفروض در گام ششم نوع اسناد و مدارکی که باید به گمرک ارائه شوند ، عبارت اند از :

قبض انبار

مجوز صدور حسب مورد

سیاهه بازرگانی (در مواردی که صادرات خارج از سیستم بانکی انجام گیرد نیاز نیست و اختیاری است)

صورت ریز محتویات بسته packing list

آنالیز کالا درصورتی که اطلاع از نوع مواد متشکله کالای صادراتی در طبقه بندی کالا ، یا ارزش گذاری آن و سایر ملاحظات مورد نیاز گمرک است .

وکالت نامه رسمی و ثبتی در هنگامی که مراجعه کننده به گمرک برای انجام تشریفات گمرکی نماینده صاحب کالا باشد ، با تصریح در وکالت نامه در خصوص مراجعه به گمرک ، انجام تشریفات گمرکی و سایر حقوقی که موکول به نماینده تفویض نماید

معرفی نامه

در صورتی که نماینده کارمند صاحب کالا نباشد ، علاوه بر وکالت نامه ، ارائه کارت حق العمل کاری در گمرک نیز ضروری است .

گواهی های مربوط به استاندارد و بهداشت و ایمنی کالا

مجوز هایی که طبق قانون بر حسب نوع کالا از سوی بغضی وزارتخانه ها و سایر سازمان های نظیر : وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت دفاع، وزارت علوم و … حسب مورد برای برخی کالا ها صادر می گردد .

این مقاله بصورت بخش بندی شده ادامه خواهد داشت،پس با گروه بازرگانی و ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد همراه باشید…