معافیت از حقوق و عوارض صدوری :

صادرات از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است.

جوایز و یارانه ها

صادرات مشمول جوایز یا یارانه حسب مورد است .

واردات در مقابل صادرات

صادر کننده می تواند راسا یا با واگذاری به یکوارد کننده مجاز براییک بار در سال ( جابه جایی با یک صادر کننده ؛ بدون اینکه نفر دوم حق واگذاری مجدد را داشته باشد ) معادل ارزش پروانه صادراتی کالای مجاز با رعایت ضوابط عمومی مربوطه به واردات ، وارد نماید .

بین رویه ی واردات در مقابل صادرات با واردات به طور مستقل از لحاظ حقوق ورودی تفاوتی ندارد .تنها امتیازی که دارد تخفیف در نرخ حقوق ورودی است .

کارت بازرگانی

صادرات کالا مستلزم داشتن کات بازرگانی است ، ولی این امکان وجوددارد که صادر کننده برای یک دوره 6 ماهه با مجوز از وزارت بازرگانی فعالیت داشته باشد.

شرایط صدور کالا:

شرایط صدور کالا از کشو ممکن است: مجاز، مشروط، غیر مجاز یا ممنوع باشد.

منظور از کالای مجاز این است که که نیاز به اجازه از وزارت بازرگانی و تولیدی در رابطه با حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده و تنظیم بازار ، نیاز ندارد . کالای مجاز صادراتش مجاز است. البته رعایت نکات ایمنی ، بهداشت و سایر ملاحظات در هر مورد ضروری است .

کالای مشروط : کالایی که چون امکان دارد بازار داخلی را با کمبود مواجه سازد و موجب گردد که ارزش معاملاتی کالا در داخل با افزایش ناشی از کمبود آن ووجود یا افزایش تقاضا دچار نوسان شود ، یا به اعتبار اینکه جزوکالاهای اساسی است و به هر حال تنظیم بازار با صدور آن ها ممکن است به هم بخورد ، صادر کننده باید قبل از صدور آن اقدام بهاخذ مجوز از وزارتخانه بازرگانی یا تولید نماید.

کالای غیر مجاز :کلاهایی که ضمن نیاز مبرم مصرف آن ها در داخل ممنوع الصدور گردیده اند .

کالاهای ممنوع شامل دو گروه هستند: ممنوعیت قانونی و ممنوعیت شرعی : کالاهایی که به دلیل ملاحظات شرع مقدس اسلام ، طبق موازین شرعی قابل صادر کردن نیستند، مانند اسلحه و مهمات جنگی، مواد مخدرو روانگردان

مستثنیات کارت بازرگانی: شرکت های تعاونی مرز نشین، ملوانان، پیله وران ، کارگان ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی

مواردی که کالا تجاری محسوب نمیشود نیازبه کرت بازرگانی ندارد: یعنی به تشخیص گمرک برای فروش نباشد  و یا نمونه تجاری برای بررسی و آزمایش باشد

صدور کالا توسط صادر کننده مبتدی برای یک دوره تا شش ماه با مجوز از وزارت بازرگانی

سازمان های دولتی دارای ردیف بودجه ای

معافیت ازثبت سفارش:

صادر کنندگان برای صدور کالا از کشور نیازی به مراجعه به وزارت بازرگانی یاسازمان های بازرگانی در استان های برای ثبت آماری یا ثبت سفارش ندارد .

ارزش گذاری کالای صادراتی : ارزش کالاهای صادراتی به وسیله کمیسیون نرخ گذاری وزارت بازگانی تعیین و به گمرک اعلام میشود .

استرداد مالیاات های پرداخت شده کالاهای صادراتی: بعد از خروج کالاهای صادراتی از کشور؛ اگر مالیاتی بابت آن کالاها یا مواد و قطعات به کاربرده شده در آن قبلا پرداخت شده باشد ، با ارائه اسناد خروج و اسناد و مدارک مثبته قابل استرداد است .

صادرات خدمات: صادرات خدمات از کلیه تسهیلات و امتیازات قابل اعطا به صادرات کالا استفاده می کند .

اسناد مثبته برای استفاده در استرداد :برای استرداد حقوق ورودی که از مواد اولیه و قطعات به کار برده شده در کالای صادراتی در هنگام ورود اخذ گرردیده ، همچنین مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض و نظایر آن ها باید اسنادی که دایر به معرفی مواد و قطعات مصرف شده، میزان آن و همچنین پرداخت مالیات باشد ازظرف متقاضی تسلیم گردد .

این مقاله بصورت بخش بندی شده ادامه خواهد داشت،پس با گروه بازرگانی و ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد همراه باشید…