گام اول صادرات: کارت بازرگانی

بر حسب درخواست متقاضی کارت بازرگانی توسط اتاق برای یک تا 5 سال صادر می گردد و باید به تائید وزارت بازرگانی برسد.مبادرت به امر صادرات و واردات مستلزم اخذ کارت بازرگانی است . که از شرایط اخذ کارت بازرگانی : حداقل 21 سال سن تمام – معافیت یا پایان خدمت – سابقه سه سال فعالیت تجاری با تائید دو نفر دارنده کارت بازرگانی یا مدرک دانشگاهی- محل کسب متناسب با رشته فعالیت – داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی – حساب جاری – عدم ورشکستگی و محکومیت کیفری-

تمدید کارت بازرگانی

جهت تمدید کارت بازرگانی باید گواهی پرداخت بدهی مالیاتی ارائه گردد . جهت تمدید کارت بازرگانی باید به اتاق بازرگانی صنایع و معادن مراجعه کرد و بعد به تائید وزارت بازرگانی برسد.

ابطال کارت بازرگانی

اگر شرایط صدور کارت بازرگانی را نداشته باشید یا شرایط بعضا از بین رفته باشد و یا مرتکب قاچاق شوید ، به حکم کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق و گمرک آن را ابطال می نمایند .

مستثنیات کارت بازرگانی

شرکت های تعاونی

پیله وری

کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار

ملوانان

نمونه های تجاری و تولیدی برای بررسی و آزمایش

ماشین آلات و تجهیزات، اجزا و قطعات مورد نیاز واحد تولیدی فاقد کارت بازرگانی در حد نیاز به تشخیص وزارت بازرگانی

دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه ای

صادر کردن کالا به وسیله صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر شش ماههدر آغاز کالا با مجوز وزارت بازرگانی

وسایل و ملزومات مورد نیاز واحد های تحقیقاتی ، علمی، پزشکی،آموزشی، آزمایشگاهی کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران به تشخیص وزارت بازرگانی

کالاهایی که وارد یا صادر کردن آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد .

این مقاله بصورت بخش بندی شده ادامه خواهد داشت،پس با گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید…