در این مقاله شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به صورت خلاصه فرآیندهای اعتبار را تشریح می نماید . فرآیندهای اعتبار اسنادی از گشایش اعتبار تا سر رسد پرداخت شامل موارد زیر می باشد:

توافقات خریدار و فروشنده جهت استفاده از روش اعتبار اسنادی

مقدمات و پیش نیاز های لازم جهت گشایش  اعتبار

کارت بازرگانی

ثبت سفارش وزارت بازرگانی

تائید پیش فاکتور مربوطه

انعقاد قرارداد بیمه و صدور بیمه نامه

مراجعه خریدار به بانک

درخواست گشایش اعتبار

تکمیل فرم های مربوطه

اخذ مصوبه ی اعتبار

گشایش اعتبار اسنادی

انتخاب بانک کارگزار جهت ابلاغ

انتخاب بانک کارگزار جهت معامله ی اسناد

انتخاب بانکک کارگزار جهت پوشش وجه اسناد

تهیه ی پیام گشایش اعتبار

ابلاغ اعتبار به فروشنده

بررسی پیغام ابلاغ شده گشایش اعتبار توسط فروشنده

درخواست اصلاحیه در صورت لزوم

قبول شرایط توسط فروشنده

تهیه اسناد درخواست شده توسط فروشنده

مراجعه به نهاد ها و سازمان های ذی ربط جهت تهیه و یا تائید اسناد

ارائه اسناد و معامله ی اسناد

ارائه اسناد توسط فروشنده به بانک معامله کننده

بررسی اسناد توسط بانک معامله کننده

تائید اسناد و یا اعلام مغایرت

پرداخت وجه اسناد و یا پذیرش پرداخت در سر رسید توسط بانک معامله کننده

ارسال اسناد به بانک گشایش کننده

وصول اسناد توسطبانک گشایشکننده

بررسی اسناد توسط بانک گشایش کننده

اعلاممطابقت یا مغایرت اسناد با شرایط اعتبار

اعلاموضعیت اسناد به خریدار

پرداخت اعتبار

توافقات خریدار و فروشنده جهت استفاده از روش اعتبار اسنادی

خریدار و فروشنده  روش معامله و روش پرداخت را با هم طی می کنند و فروشنده این موضوع را در پیش فاکتور و در قسمت روش پرداخت درج می نماید تا خریدار را جهت گشایش اعتبار هدایت کند. برخی فروشندگان بانک گشایش کننده اعتبار مورد نظر خود را معرفی می کنند چرا که در روش اعتبار اسنادی بانک خریدار طرف اصلی قرارداد است که در قبال اسناد وجه آن را به فروشنده پرداخت کند.

مقدمات و پیش نیاز های لازم جهت گشایش  اعتبار

خریدار پس از اخذ پیش فاکتور باید اسناد و مدارک موردنیاز نهادهای ذی ربط راتهیه کند.

اخذ کارت بازرگانی

جهت انجام امور مربوطه به واردات کالا  و همچنین گشایشاعتبار در بانک نیاز به کارت بازرگانی که از سوی اتاق بازرگانی صادر میگردد، میباشد.

ثبت سفارش وزارت بازرگانی

انجام ثبت سفارشکالا و فرآیندهای مربوطه در سیستمی به نام ثبتارش صورت می پذیردو ورود کلیه کالا ها ملزم به ثبت  سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن، تجارت است ومجوز ورود و ثبت سفارش برای ترخیص کالا کافی است و نیازی به اخذ مجوز ترخیص نیست.

در سیستم ثبت سفارش نوع معامله اگر به شکل بانکی باشد از اصطلاح ارز مرجع استفاده می شود و سپس بانک ها با توجه به الویت کالا امکان تخصیص ارز با نرخ بانکی و یا همان ارز مرجع را بررسی می کنند.

ارز مرجع به این معنی است که ارز مربوط به خرید خارجی از طریق سیستم بانکی در وجه فروشنده پرداخت می گردد. پس در روش اعتبارات اسنادی و یا بروات وصولی و یا حتی حواله  هنگام ثبت سفارش از ارز مرجع استفاده می گردد.

تائید پیش فاکتور مربوطه

شکل استاندارد پیش فاکتور را وزارت صنعت و معدن و تجارت مشخص نموده و با این فرمت استاندارد مشکلات گذشته در ثبت سفارش کالا را از بین برده است. پیش فاکتور در سیستم ثبتارش وارد و پس از تائید مهر برجسته حاوی اطلاعاتی از جمله شماره درخواست، شماره ثبت سفارش، شماره سریال، بارکد درج می گردد.

انعقاد قرارداد بیمه و صدور بیمه نامه

در مواردی که وجه کالا از طریق روش پرداخت بانکی یا ارز مرجع صورت بگیرد ، ارائه بیمه نامه اجباری است و ذینفع بیمه را خریدار با پرداخت حقبیمه بانک معین می کند.

درخواست گشایش اعتبار

خریدار همراه پیش فاکتور و ثبت سفارش درخواستی را در سربرگ شرکت تهیه می کند و با اعلام وثیقه های مربوط و شرایط و میزان پیش پرداخت تقاضای خود را به بانک ابلاغ می نماید.

 در ادامه ی مقاله های شرکت ترخیص کالا ایمن تجارت کارآمد به شرح بقیه موارد می پردازیم جهت مشاوره راجع به چگونگی گشایش اعتبار با ما تماس حاصل نمایید.