اعتبار اسنادی گردان

اعتبار اسنادی با معامله

اعتبار اسنادی اقساطی

اعتبار اسنادی با عبارت خط قرمز

اعتبار اسنادی با عبارت خط سبز

اعتبار اسنادی گردان

خریدار و فروشنده از طریق این اعتبار می توانند در دوره های زمانی مشخص و تعدد آن ، روند بازرگانی مربوطه ی خود را دنبال نمایند.فرآیند اعتباراسنادی گردان بدین ترتیب است که شرکت هایی که مبادلات تجاری متعدد با یکدیگر دارند و در مقاطع زمانی توافق شده مقدار مشخصی کالا به فروش می رسانند ، می توانند از این نوع اعتبار استفاده نمایند. این شرکت ها با گشایش این نوع اعتبار اسنادی در طول مدت زمانی طولانی می  توانند چندین بار از مبلغ اعتبار مربوطه استفاده نمایند. اینگونه که با ارائه اسناد حمل و پرداخت وجه اسناد، بدون نیاز به گشایش اعتبار اسنادی جدید اعتبار مزبور احیا می گردد .

تصور نمایید یک شرکت تولید آهن با توجه به ظرفیت تولید و فضای انبارداری محدود هر ماه 5000 تن آهن نیاز دارد اگر هر تن آهن 90 دلار باشد مبلغ اعتبار 450000 دلار خواهد بود .تعداد دفعات قابل استفاده از شرایط اعتبار اسنادی را نیز مشخص می کند مثلا 6 مرتبه. در هر مرحله سقف میزان قابل حمل و سقف برداشت از محل اعتبار توسط فروشنده استفاده خواهد شد.

اعتبار اسنادی با معامله

در این نوع اعتبار عبارت معاملع یا negotiation شرایط اعتبار را مشخص می کند.وبانک تعیین شده در صورت دریافت و احراز مطابقت اسناد با شرایط اعتبار، امکان برداشت وجه اسناد از حساب بانک گشایش کننده نخواهد داشت و صرفا در صورت تمایل می تواند از محل منابع خود وجه اسناد را  به فروشنده پرداخت کند، این امر به نوعی خرید اسناد تلقی می شود

در سایر انواع اعتبار نظیر by sight payment،  by differed payment، by acceptance بانک معامله کننده در صورت دریافت و احراز مطابقت اسناد مجاز می شود از حساب پوششی معرفی شده که متعلق به بانک گشایش کننده است ، وجه مربوطه را  برداشت و به فروشنده پرداخت نماید.

اعتبار اسنادی اقساطی

در این اعتبار مبلغ دقیقی که فروشنده می تواند در یک دوره زمانی استفاده کند ، مشخص می گردد و با تعیین سر رسید اعتبار اعلام می شود که کالاهای موضوع اعتبار باید در چند مرحله حمل شوند. در واقع در یک جدول زمانی مشخص می شود که در کدام مرحله چه کالایی و در چه بازه ی زمانی ای باید حمل بشود و اگر بنا بر دلایلی ازیک  مرحله اعتبار استفاده نشود، فروشنده از آن مرحله و مرحله بعدی بی نصیب خواهد ماند.

اعتبار اسنادی اقساطی برای شرکت هایی که خط مونتاژ کالایی را در اختیار دارند ، استفاده می شود و با استفاده از این نوع اعتبار مراحل مختلف حمل برای فروشنده مشخص می شود.

برای مثال فرض کنید یک شرکت برای تولیدات اتومبیل با گشایش اعتبار اقساطی از فروشنده می خواهد که در مرحله اول قطعات بدنه و سپس قطعات داخل اتومبیل و نهایتا قطعات تزئینی اتومبیل را ارسال کنند.

اعتبار اسنادی با خط قرمز

در برخی از روش های فروش، فروشنده جهت تامین مالی و جهت  اطمینان از فروش  قطعی کالاها خود داری می کند و از خریدار می خواهد بخشی از وجه کالا را به صورت پیش دریافت یا بیعانه به وی پرداخت کند.

در مواقعی که خریدار درخواست خرید کالایی را داشته باشد که فروشنده صرفا بنا بر درخواست وی اقدام به ساخت آن کرده است و بازار دیگری جهت فروش  آن نخواهد داشت، می تواند از این نوع اعتبار استفاده نماید. این قبیل فروشندگان جهت پوشش ریسک عدم پرداخت وجه، از خریدار می خواهند درصدی از مبلغ فروش را پیش از تهیه کالا یا تهیه اسناد حمل به آن ها پرداخت کند.

جهت مشاوره بیشتر و هرگونه خدمات مربوط به ترخیص کالا با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل فرمایید