اعتبار اسنادی مدرکی است که خریدار و فروشنده آن را از بانک دریافت می کند. براساس این سند، دریافت کننده متعهد می شود تا میزان مبلغ صحیح  را به موقع به فروشنده پرداخت کند. در صورتی که خریدار توانایی پرداخت مبلغ تعیین شده نداشته باشد، بانک موظف است تا باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را به فروشنده پرداخت کند. این اسناد برای معاملات بین المللی انجام می شوند که هدف از آنها اطمینان از دریافت هزینه فروش کالا های می باشد. در این صورت فروشنده با اطمینان و اعتماد بیشتری اقدام به فروش کالاهای خود می کند.

اهمیت اعتبار اسنادی

از آنجا که مبادلات بین المللی به دلیل تفاوت ضوابط و قوانین، دوری مسافت و بعد جغرافیایی و … دشوار است، اعتبار اسنادی می تواند در رونق تجارت ها نقش مهمی را بر عهده بگیرد. این اسناد که از سوی بانک صادر می شوند، به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است ضمانت های لازم را به طرف فروشنده ارائه می دهد. اما تا زمان دریافت تائیدیه از سوی خریدار، وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای اعتبارات اسنادی

  1. اولین مزیت اعتبارات اسنادی را می توان جلب اعتماد فروشنده عنوان کرد. به طوری که پس از اینکه فروشنده اسناد حمل وجه اعتبار را ارائه داد، می تواند مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت کند.
  2.  کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا با اعتبار اسنادی ممکن می شود.
  3. حمل کالاها مطابق با مفاد موافقت اولیه و با رعایت شرایط قرارداد میان طرفین صورت می گیرد که مدرک آن در اعتبار اسنادی ثبت می شود.
  4. فروشنده اطمینان می یابد که پرداخت وجه بعد از انتقال و فک مالکیت کالا به وی انجام می شود.
  5. تسهیلات برای فروشنده بیشتر می شود و خریدار می تواند براحتی برای تهیه کالا، سفارشات خود را به فروشنده اعلام کند.
  6. بانک برای پرداخت بهای معاملات به جای فرد خریدار وارد عمل می شود.

انواع اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی به چندین دسته تقسیم می شوند که در زیر به تعدادی از مهمترین آنها می پردازیم:

 اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی

این نوع از اعتبارات اسنادی به خریداران و تاجران اجازه می دهد تا کالاهای بیشتری را به داخل کشور وارد کنند. این نوع اعتبار برای تاجران کشور به اعتبار اسنادی وارداتی معروف است، حال آنکه برای فروشندگان کالا در کشورهای دیگر، اعتبار اسنادی صادراتی نامیده می شود.

اعتبارات اسنادی قابل برگشت

در این نوع اعتبار اسنادی، خریدار یا بانک می توانند بدون اطلاع ذینفع و بدون کسب اجازه از فروشنده، شرایط اعتبار بوجود آورده را تغییر دهد. البته به دلیل بی اعتمادی فروشنده، کاربرد زیادی ندارند. در صورتی که خریداران ایرانی قصد خرید اعتبار اسنادی قابل برگشت را داشته باشد، بانک تنها با دریافت مجوز خاص بانک مرکزی، این نوع اعتبار اسنادی را ارائه می دهد. اما در اعتبار اسنادی غیرقابل بازگشت، به مجوز بانک مرکزی نیاز نیست.

 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

همانطور که از اسم آن مشخص است، این اعتبار اسنادی قابل تغییر نیست و خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار، به هیچ عنوان نمی توانند اطلاعات آن را تغییر دهند مگر با رضایت فروشنده. این نوع اعتبار اسنادی مورد وثوق فروشندگان است. طبق مقررات اتاق بازرگانی بین الملل، اگر در اعتبار اسنادی در رابطه با قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن سکوت شده باشد، اعتبار غیرقابل برگشت حکم خواهد کرد.

اعتبار اسنادی تایید شده

این نوع اعتبار خریداران را ملزم می کند تا اعتبار صادره از سوی بانک را در دیگر بانک های مورد نظر فروشنده تایید کنند. اگر اقتصاد کشور متزلزل باشد و فروشنده اعتمادی به بانک معرفی شده از سوی خریدار را نداشته باشد، بانک دیگری را پیشنهاد می دهد.

اعتبار اسنادی تایید نشده

اعتبار اسنادی تایید نشده بدون نیاز به تایید بانک دیگر و در شرایط متعارف باز می شود. در صورتی که در شرایط این نوع اعتبار کلمه Confirmed قید نشده باشد، آن اعتبار تایید نشده تلقی می شود.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ارائه دهنده خدمات بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور.