اعتبار اسنادی چیست؟

اعتبار اسنادی مدرکی است که خریدار و فروشنده آن را از بانک دریافت می کند. براساس این سند، دریافت کننده متعهد می شود تا میزان مبلغ صحیح  را به موقع به فروشنده پرداخت کند. در صورتی که خریدار توانایی پرداخت مبلغ تعیین شده نداشته باشد، بانک موظف است تا باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را به فروشنده پرداخت کند. این اسناد برای معاملات بین المللی انجام می شوند که هدف از آنها اطمینان از دریافت هزینه فروش کالا های می باشد. در این صورت فروشنده با اطمینان و اعتماد بیشتری اقدام به فروش کالاهای خود می کند.

اهمیت اعتبار اسنادی

از آنجا که مبادلات بین المللی به دلیل تفاوت ضوابط و قوانین، دوری مسافت و بعد جغرافیایی و ... دشوار است، اعتبار اسنادی می تواند در رونق تجارت ها نقش مهمی را بر عهده بگیرد. این اسناد که از سوی بانک صادر می شوند، به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است ضمانت های لازم را به طرف فروشنده ارائه می دهد. اما تا زمان دریافت تائیدیه از سوی خریدار، وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی

  1. اولین مزیت اعتبارات اسنادی را می توان جلب اعتماد فروشنده عنوان کرد. به طوری که پس از اینکه فروشنده اسناد حمل وجه اعتبار را ارائه داد، می تواند مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت کند.
  2.  کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا با اعتبار اسنادی ممکن می شود.
  3. حمل کالاها مطابق با مفاد موافقت اوليه و با رعایت شرايط قرارداد ميان طرفين صورت می گیرد که مدرک آن در اعتبار اسنادی ثبت می شود.
  4. فروشنده اطمینان می یابد که پرداخت وجه بعد از انتقال و فک مالکیت کالا به وی انجام می شود.
  5. تسهيلات برای فروشنده بیشتر می شود و خریدار می تواند براحتی برای تهيه کالا، سفارشات خود را به فروشنده اعلام کند.
  6. بانک برای پرداخت بهای معاملات به جای فرد خریدار وارد عمل می شود.

انواع اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی به چندین دسته تقسیم می شوند که در زیر به تعدادی از مهمترین آنها می پردازیم:

 اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی

این نوع از اعتبارات اسنادی به خریداران و تاجران اجازه می دهد تا کالاهای بیشتری را به داخل کشور وارد کنند. این نوع اعتبار برای تاجران کشور به اعتبار اسنادی وارداتی معروف است، حال آنکه برای فروشندگان کالا در کشورهای دیگر، اعتبار اسنادی صادراتی نامیده می شود.

اعتبارات اسنادی قابل برگشت

در این نوع اعتبار اسنادی، خریدار یا بانک می توانند بدون اطلاع ذينفع و بدون کسب اجازه از فروشنده، شرايط اعتبار بوجود آورده را تغییر دهد. البته به دلیل بی اعتمادی فروشنده، کاربرد زیادی ندارند. در صورتی که خریداران ایرانی قصد خرید اعتبار اسنادی قابل برگشت را داشته باشد، بانک تنها با دریافت مجوز خاص بانک مرکزی، این نوع اعتبار اسنادی را ارائه می دهد. اما در اعتبار اسنادی غیرقابل بازگشت، به مجوز بانک مرکزی نیاز نیست.

 اعتبار اسنادی غير قابل برگشت

همانطور که از اسم آن مشخص است، این اعتبار اسنادی قابل تغییر نیست و خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار، به هیچ عنوان نمی توانند اطلاعات آن را تغییر دهند مگر با رضایت فروشنده. این نوع اعتبار اسنادی مورد وثوق فروشندگان است. طبق مقررات اتاق بازرگانی بین الملل، اگر در اعتبار اسنادی در رابطه با قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن سکوت شده باشد، اعتبار غيرقابل برگشت حکم خواهد کرد.

اعتبار اسنادی تاييد شده

این نوع اعتبار خریداران را ملزم می کند تا اعتبار صادره از سوی بانک را در دیگر بانک های مورد نظر فروشنده تایید کنند. اگر اقتصاد کشور متزلزل باشد و فروشنده اعتمادی به بانک معرفی شده از سوی خریدار را نداشته باشد، بانک دیگری را پیشنهاد می دهد.

اعتبار اسنادی تاييد نشده

اعتبار اسنادی تایید نشده بدون نياز به تاييد بانک ديگر و در شرايط متعارف باز می شود. در صورتی که در شرايط این نوع اعتبار کلمه Confirmed قید نشده باشد، آن اعتبار تاييد نشده تلقی می شود.

گروه بازرگانی ابراهیمی ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور