جهت استعلام تعرفه گمرکی کالای خود قبل از تنظیم اظهارنامه یا بررسی مجدد تعرفه گمرکی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مشاوره کنید و نمونه کالا یا پروفرمای خود را برای ما ارسال کنید تا تعرفه گمرکی کالای وارداتی را به شما بگوییم.

استعلام تعرفه گمرکی کالای وارداتی بسیار مهم است ، جهت تنظیم اظهارنامه و آگاهی از هزینه های گمرکی و حقوق ورودی شما باید ابتدا تعرفه گمرکی کالای وارداتی را بدانید. عدم دقت در تعیین تعرفه کالای وارداتی جریمه های سنگین گمرکی را منجر می گردد.

منابع دسترسی به تعرفه گمرکی کالای وارداتی

  • کتاب مقررات صادرات و واردات
  • جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی
  • مشاوره با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد

استعلام قیمت تمام شده کالای وارداتی

قیمت کالا در مبدا + هزینه های گمرکی در مبدا + هزینه های حمل و نقل + هزینه های بانکی و بیمه ای + نرخ ارز + تعرفه گمرکی+ مالیات + هزینه ثبت سفارش+ هزینه مجوز + هزینه بازرسی + هزینه ترخیص کالا