ترخیص کالا یا RELEASE اقدامی است که به وسیله ی آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشد.

بعد از رسیدن کالا به بندر مقصد محموله تخلیه می شود و در این مرحله اسناد آماده شده به گمرک ارائه می گردد،کالا اظهار و کنترل های گمرکی شروع می شود.پس از نهایی شدن محاسبات گمرکی (بررسی ارزش، تعرفه کالا،حقوق ورودی) و پرداخت حقوق ورودی و اخذ مجوزهای ورود ،برگ سبز صادر و کالا از گمرک خارج می شود.

ترخیص کالا از گمرک یک فرایند خاص و تخصصی است که تحت عنوان تشریفات گمرکی ترخیص کالا شناخته می شود.

اطلاعات مورد نیاز برای ترخیص کالا

 • نحوه محاسبه (حقوق ورودی،بیمه محلی،انبارداری)
 • تشریفات گمرکی مربوط به ترخیص کالا
 • مراحل ترخیص کالا

مراحل ترخیص کالا

مراحل ترخیص و تشریفات گمرکی به شرح زیر است:

 • تنظیم اظهارنامه و اسناد مربوط به آن
 • بازدید کارت بازرگانی
 • بررسی قبض انبار،بارنامه،فاکتور،اعلامیه فروش ارز) و سپس اختصاص شماره کوتاژ
 • مراجعه به سرویس ارزیابی و بررسی ارزش کالا
 • واریز مبلغ حقوق ورودی
 • صدور پروانه گمرکی
 • بازدید کارشناس واردات از کالا
 • خارج کردن اظهارنامه از دفتر کوتاژ
 • اجازه بارگیری
 • رفتن به انبار جهت بارگیری کالا
 • بازرسی درب خروج

 به طور کلی در آخر با در دست داشتن کپی اظهارنامه و اسناد ضمیمه و اصل پروانه یا برگ سبز به درب خروج مراجعه می شود.کارشناس درب خروج پس از بررسی مدارک برگ سبز گمرک را امضا می کند و مجوز ورود کامیون را به ترخیص کار می دهد.حال ترخیص کار به انبار مراجعه می کند و تقاضای صدور بیجک می کند.پس از تائید نهایی رئیس درب خروج تاریخ خروج کالا از گمرک و نام و امضای صاحب کالا یا ترخیص کار کالا از گمرک حمل می شود.

بیجک چیست؟

بیجک سندی است که نشان دهنده ی تسویه حساب صاحب کالا با انبار و پرداخت هزینه های انبارداری و تخلیه و بارگیری و دیگر هزینه های گمرکی مربوط به انبار است.

روال کار به این شکل است که پروانه گمرکی را ترخیص کار تحویل متصدی می دهد و او قبض پرداختی را صادر می کند.پس از پرداخت قبض توسط ترخیص کار متصدی برگه بیجک را امضا می کند.

نکته در خصوص ارزیابی کالا

ارزیابی کالا در گمرک جز تشریفات گمرکی است.ارزیابی کالا در گمرک از دو مرحله ارزیابی ظاهری و ارزیابی محتویات بسته تشکیل می گردد.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با بهره گیری از نیروهای متخصص در زمینه ترخیص کالا و داشتن نمایندگی در مبادی گمرکی آماده پاسخ گویی به طیف وسیعی از نیازهای مشتریان می باشد.