تعریف بازرسی بین المللی کالا

تعریف بازرسی کالا به دو دسته تقسیم می شود:بازرسی به معنای عام،بازرسی به معنای خاص

بازرسی کالا به معنای عام: نظارت کمی و کیفی کالا توسط مرجعی که مورد توافق خریدار و فروشنده هست.این نوع بازرسی برای خریدار مطلوب نیست زیرا بازرسی کالا توسط شخص ثالثی انجام می شود که کارش را مثل موسسات بین المللی معتبر انجام نمی دهد  و اغلب تجار بازرسی بین المملی را می پسندد

بازرسی کالا به معنای خاص: کنترل کمی و کیفی و بسته بندی کالا توسط موسسات معتبر بین المللی مجاز و بیطرف در مرحله بارگیری کالا در کشور مبدا حمل.در این نوع بازرسی کالا فروشنده باید کلیه تعهدات خود را به انجام برساند.

تفاوت بازرسی کالا توسط موسسات بین المللی و شخص ثالث

بازرسی کالا توسط شخص ثالث شامل کنترل کیفی در حین تولید کالاست.بازرسی کالا توسط موسسات معتبر بین المللی شامل کنترل کمی و کیفی در حین بارگیری کالا در کشور مبدا است.

بازرسی کالا توسط شخص ثالث در کشوری که کالا ساخته می شود انجام می گیرد، بازرسی کالا توسط موسسات معتبر بین المللی در کشوری که کالا از آن بارگیری می شود انجام می گیرد.

نتیجه گواهی بازرسی کالا توسط شخص ثالث جز اسناد مورد معامله در سیستم بانکی قرار ندارد ولی نتیجه بازرسی کالا توسط موسسات معتبر بین المللی جز اسناد مورد معامله بانکی قراردارد.

چنانچه شما تجار محترم نیاز به اخذ گواهی بازرسی بین المللی برای خرید اعتباری خود دارید با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد ترخیص کار رسمی گمرک تماس حاصل نمایید.گواهی بازرسی بین المللی یکی از اسناد مهم مورد توجه تجار می باشد.

محدوده بازرسی بین المللی کالا

 • بازرسی کالا از لحاظ محتوا
 • بازرسی کالا از لحاظ مکان
 • بازرسی کالا از لحاظ زمان

بازرسی کالا از لحاظ محتوا

حد بازرس محتوی کالا معین نیست و در بازرسی محتوا به  بازرسی کیفیت و کمیت و بسته بندی کالا پرداخته می شود، گسترش دامنه بازرسی (بازرسی مواد اولیه ساخت کالا، بازرسی و کنترل مراحل تولید کالا، بازرسی نحوه چیدن کالا در کشتی، بازرسی وضعیت قرار گرفتن کالا روی عرشه، بازرسی کنترل انبارهای کشتی )بستگی به توافق میان خریدار و فروشنده و شرایط اعلام شده در اعتبار اسنادی دارد، هر چه دامنه ی بازرسی کالا گسترده تر باشد، هزینه آن هم بیشتر می شود.

بازرسی کالا از لحاظ زمان

زمان بازرسی کالا قبل از حمل است. زمان بازرسی کالا نباید به مدت طولانی قبل از حمل کالا باشد، معمولا در حین بارگیری کالا در مبدا است. پس از بارگیری کالا و صدور بارنامه بازرسی کالا صورت نمی گیرد. پس از صدور گواهی بازرسی کالا باید به سمت مقصد حمل گردد.

برای اینکه تاریخ بازرسی شما به موقع و مقدم بر تاریخ بارنامه باشد، از شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد مشاوره رایگان بگیرید.

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شما این آگاهی را بدهد که چنانچه قصد حمل به دفعات دارید، برای هر محموله باید بازرسی جداگانه ای انجام دهید. به تعداد دفعات حمل باید گواهی بازرسی صادر گردد.

بازرسی کالا از لحاظ مکان

چنانچه مبدا حمل کالا کشورهای متعدد باشد،بازرسی هر قسمت از کالا باید جداگانه تهیه شود. بازرسی کالا ممکن است توسط نماینده ی شرکت بازرسی کالا صورت بگیرد که گواهی بازرسی تحت سربرگ و مهر موسسه بازرسی اصلی صادر می گردد.

اهمیت بازرسی کالا

اگر می خواهید کالایی که تهیه می کنید دقیقا منطبق با در خواست شما باشد و از هزینه های گزاف سفر و نظارت بر امر بارگیری و بسته بندی خلاص شوید، شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد به شما بهترین شرکت بازرسی کالا را  معرفی می نماید.

هر چند در مورد صدور این سند و محتویات آن مقرراتی وجود ندارد ولی بازرسی بین المللی کالا در تجارت راه نموده است. گواهی بازرسی یکی از اسناد مهم در روش اعتبارات اسنادی است.

محتوای گواهی بازرسی

شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد طبق تجارب خود مواردی را در مورد گواهی بازرسی و سند آن در ذیل ذکر می کند، با ادامه ی این مقاله همراه باشید:

 • ذکر نام و آدرس کامل موسسه بازرسی کننده کالا، آدرس محل و کشور بازرسی کننده یا آدرس کشور ذینفع
 • تاریخ صدور گواهی و شماره گواهی و تاریخ بازدید کالا
 • مشخصات و شرح کامل کالا
 • چنانچه روش پرداهت اعتبار اسنادی باشد، ذکر شماره اعتبار و نام بانک گشایش کننده و در غیر روش اعتبارات اسنادی شماره و تاریخ قرارداد یا پروفرما
 • نام و آدرس کامل ذینفع
 • نام و آدرس کامل خریدار
 • کارخانه سازنده و کشور سازنده
 • تاریخ بازرسی کالا
 • ذکر شماره و تاریخ پروفرما
 • ذکر شماره بیمه نامه و موسسه بیمه
 • شماره تعرفه گمرکی کالا
 • متن گواهی بازرسی باید به توضیح جزئیات کمی و کیفی و بسته بندی کالا بپردازد
 • وزن خالص و ناخالص
 • مشخصات بارگیری : تاریخ بندر بارگیری،بندر مقصد، نام کشتی
 • امضا و مهر شرکت بازرسی کننده کالا

مدارک لازم جهت صدور گواهی بازرسی

اصلی ترین وظیفه شرکت بازرسی، بررسی کیفیت کالا است. هیچ شرکت بازرسی ای حق ندارد بر اساس سیاهه تجاری و گواهی مبدا بدون بررسی کمی و کیفی کالا اقدام به صدور گواهی بازرسی نماید.

به طور متداول جهت صدور گواهی بازرسی،شرکت بازرسی مدارک ذیل را می خواهد:

 • متن اصلی قرارداد بین خریدار و فروشنده و یا پروفرما
 • متن اصلی اعتبارات اسنادی
 • اصل فاکتور یا سیاهه تجاری
 • کاتالوگ یا بروشورهای مربوطه

در کشور ایران کلیه این مدارک توسط بانک به شرکت بازسی داده می شود.