صادر کننده برای اقدام به صادرات محصول به هر کشوری ابتدا باید موارد زیر را در نظر بگیرید

  1. نبود موانع غیر تعرفه ای ، غیر فنی
  2. نبود سهمیه بندی برای واردات کالای معین
  3. نوع و ضوابط مربوط به موانع غیر تعرفه ای
  4. نرخ حقوق ورودی
  5. وضعیت کشور بازار هدف در برخورد با سایر رقبا از سایر کشورها در برقراری ترجیحات تعرفه ای .
  6. ممنوعیت ها به اعتبار محدود

موانع غیر تعرفه ای ، غیر فنی :

یکی از این موانع ، بیشتر به کالاهایی مربوط می شود که در داخل کشور بازار هدف ساخته می شود و از این رو ، اجازه ورود مشابه این کالا ها داده نمی شود ، یا مجوز ورود به سختی داده می شود .

موانع غیر تعرفه ای ، فنی

انواع موانع غیر تعرفه ای فنی

استاندارد اجباری، ضوابط بهداشتی مربوط به کالای صادراتی

ویژگی ها در ارتباط با محیط زیست

ملاحظات فرهنگی ، ملی و سایر حساسیت ها طبق مقررات ملی کشور هدف

ایمنی مصرف کننده و محیط زیست

نرخ حقوق ورودی کالاهای صادراتی در کشور محل ورود

اگر در کشور بازار هدف ، تعرفه واردات کالا از این مبادی یکسان باشد، جای نگرانی نیست ولی اگر به اعتبار موافقت نامه یا ملاحظات دیگر نرخ ها متفاوت باشد ، باید چاره ای اندیشید .

ممنوعیت به اعتبار مبدا

ممنوعیت به اعتبار مبدا ، ناشی از منازعات ، تحریم ها های تجاری و پاره ای از ملاحظات سیاسی ، مانع از آن خواهد شد صادرات استمرار یابد ، همین طور بحران ها و بی ثباتی در بازار هدف که عملا حضور در بازار را غیر ممکن می سازد از این رو باید در انتخاب و برنامه ریزی بازار مدیریتی درستی داشته باشیم و راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب ناشی از ممنوعیت ها را پیش بینی نماییم .

جهت هرگونه مشاوره با گروه بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس حاصل نمایید