👆

🔶امکان  استعلام گروه های کالایی با استفاده از سرویس برخط و اپلیکیشن آندرویدی سامانه جامع تجارت

 

👆

🔶معتبر بودن پروانه های بهره‌برداری صادره از سوی مناطق ویژه اقتصادی با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

پروانه های صادره در سامانه بهین یاب قابل مشاهده است

 

👆

🔶فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 29 شهریور 1400

 

👆

🔶مصوبات جدید در خصوص ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با کمک و مساعدت مقامات قضایی