بخشنامه168_1400

🔶 عملیاتی نمودن اظهار کالاهای وارداتی با رویه کولبری از طریق رویه پرداخت پایاپای مرزی در سامانه جامع امور گمرکی

لزوم کنترل های دستی کلیه مجوز های مقرراتی و قانونی و سهمیه ها و معافیت ها و منشاء ارز و….

 

👆

بخشنامه170_1400

🔶 لزوم تسریع در انجام تشریفات کالاهای سریع الفساد و یخچالی

🔸با پیگیری اظهارنامه های معطل مانده در کارتابل کارشناسان مجازی و اخذ مجوزهای قانونی امکان ترخیص فوری کالا میسر شود

 

👆

🔸 طرح مالیات کالاهای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

 

👆

بخشنامه175_1400

🔶 تعیین گمرکات تخصصی ترخیص پارچه

گمرکات بوشهر ، شهید رجایی، آبادان، چابهار ، زاهدان، خوی ، تهران ، غرب تهران ، جلفا و کیش بعنوان گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص پارچه تعیین گردید.

 

👆

🔶فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول آبان 1400

 

👆

🔶 نرخ و نحوه محاسبه برای حق توقف کامیون ها و کشنده های مختلف در حمل داخلی و گمرکات و پایانه های مرزی

🔸 اجرا از تاریخ 1400/08/01

🔸 به مدت یکسال