بخشنامه گمرک تاریخ 23 آبان ماه 1400

بخشنامه183_1400

🔶ابلاغ فرآیند امحاء کالاهای وارداتی کشاورزی که توسط سازمان حفظ نباتات مجوز مردودی ترخیص در فرآیند تشریفات گمرکی  صادر می گردد و قابل ترخیص نمی باشد

 

👆

🔶 فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به ۱۲ آبان ۱۴۰۰

 

👆

🔶بخشنامه درخصوص عملیات Pathfinder با موضوع انواع دخانیات، توتون، تنباکو، محصولات و تجهیزات مربوط به دخانیات، مواد شیمیایی، کاغذها و سایر مواد دخیل در تولید غیرقانونی محصولات دخانی

 

👆

🔶 لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر

 

👆

🔶 رفع ممنوعیت واردات برنج

Rate this post